Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013

HoaTim

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013

Mác 14:12-26
Giao Ước trong Máu Chúa Giê-xu

 “Ngài phán: “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người” (câu 24 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa chiên con trong lễ Vượt Qua và Chúa Giê-xu trong buổi tiệc ly (câu 22-24)? Tâm trạng của các môn đệ trong lễ Tiệc Thánh đầu tiên thế nào? Có hy vọng gì cho họ (câu 25)? Ai là người thuộc về giao ước trong huyết Chúa Giê-xu? Thánh lễ Tiệc thánh có ý nghĩa thế nào đối với bạn? Chúng ta cần có thái độ và hành động nào khi cầm bánh và chén?

Chúa Giê-xu và các môn đệ giữ lễ Vượt Qua để tưởng nhớ ngày Ðức Chúa Trời cứu người Ít-ra-ên ra khoœi xứ Ai Cập, nhà nô lệ. Trong đêm đó chiên con bị giết, máu chiên con được bôi vào mày cửa. Ðây là giao ước giúp các thiên sứ của Ðức Chúa Trời nhận biết và không giết hại con trai đầu lòng cuœa người Ít-ra-ên. Trong buổi tiệc ly, Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên (câu 22-24). Chiên con bị giết năm xưa là hình ảnh biểu tượng của Chúa Giê-xu bị giết để làm sinh tế chuộc tội cho nhiều người. Máu của Chúa Giê-xu chính là giao ước để Ðức Chúa Trời nhận diện những người mà Ngài ban ơn tha thứ và sự sống đời đời.

Dù quen thuộc với lễ Vượt Qua, nhưng các môn đệ vẫn kinh ngạc trong buổi tiệc thánh đầu tiên này. Họ được dạy trong máu có sự sống và vì thế ai ăn sẽ bị trục xuất (Lê-vi Kyù 17:14). Họ biết máu rưới trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình, chỉ có máu mới chuộc tội (Lê-vi Ký 17:11). Nên khi Chúa Giê-xu đưa chén rượu nho, họ với biểu tượng đấy là máu của Chúa Giê-xu, là điều thật khó hiểu cho họ. Nhưng tất cả môn đệ đã nhận bánh, chén và ăn, uống. Rồi khi biết thầy của mình sắp bị phản nộp và chịu thống khổ như một sinh tế, họ càng khó hiểu, kinh ngạc hơn. Dù vậy, họ vẫn có một niềm hy vọng khi biết Chúa Giê-xu sẽ uống nước nho mới trong vương quốc của Ðức Chúa Trời.

Bánh và chén là biểu tượng cho thân Chúa Giê-xu đã tan nát và máu của Chúa đã thật sự đổ ra vì nhân loại. Sự hy sinh đền tội của Chúa cho chúng ta là thật, vì thế chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi và nhận lấy hồng ân cứu rỗi là thật. Chúng ta cần có thái độ biết ơn Chúa, trân trọng thân và máu Chúa đã đổ ra vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cần xét lòng, ăn năn những sai phạm, xin sự tha thứ của Chúa và nhờ sức Chúa ban để sống cho Ðấng đã chết vì mình.

Máu giao ước của Ngài đổ ra cho cả nhân loại nhưng không có nghĩa là mọi người đều nhận hồng ân cứu rỗi của Chúa. Trong buổi tiệc ly, ông Giu-đa Ích-ca-ri ốt cũng nhận lấy bánh và chén như các môn đệ khác, nhưng theo Lời Chúa Giê-xu ngụ ý, ông không được hưởng sự sống đời đời. Bất cứ ai thực sự tin nhận Chúa Giê-xu, trung tín với Ngài đến cùng, bước vào trong mối liên hệ cá nhân mật thiết với Ngài, được bảo đảm ngồi cùng bàn với Chúa Giê-xu trong tiệc cưới Chiên Con hầu đến.

Hãy nhớ lại trong lần dự Tiệc Thánh mới đây, Chúa Nhật đầu tháng 3, bạn đã dự với tinh thần và thái độ  nào? Bạn chuẩn bị gì cho đêm kỷ niệm Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu và Thánh lễ Tiệc Thánh đầu tháng Tư?

Lạy Chúa yêu dấu, cảm ơn Ngài đã thiết lập một giao ước đời đời trong máu của Ngài cho con và những người tin cậy Ngài. Xin Cha giúp con sống kính mến Ngài mỗi ngày và rao truyền về tình yêu rất lớn cuœa Ngài cho những ai chưa biết Chúa.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top