Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2013

NangMai

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2013

Thi Thiên 65:1-13

Ðấng Chúng Ta Cảm Tạ

 “Lạy Ðức Chúa Trời là Ðấng cứu rỗi chúng con, Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính đáng sợ. Chúa là niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất cũng như những kẻ ở tận biển xa” (câu 5 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít cảm tạ Ðức Chúa Trời về những điều gì? Qua đó, ông nhận biết gì về Ngài? Bạn thường cảm tạ Chúa về điều gì? Có điều nào bạn muốn thay đổi và thực hiện sau bài học này không?

Thi Thiên 65 cho thấy ông Ða-vít đã chúc tụng, cảm tạ Ðức Chúa Trời về những điều sau đây:

Ðức Chúa Trời đầy ơn (câu 1-4). Tuy mọi người đều nhận những món quà tốt đẹp của Ðức Chúa Trời, nhưng không phải ai cũng biết những món quà đó đến từ đâu. Nếu chúng ta biết đó là vì trong ân sủng Ngài, Ðức Chúa Trời đã chọn và kêu gọi chúng ta bước vào mối tương giao với Ngài. Chúa đã mở một con đường cho tội nhân bước vào sự hiện diện của Ngài, bằng cách ban hệ thống tế lễ cho người Ít-ra-ên trước đây, và giờ đây ban Con Một của Ngài cho chúng ta, “nhờ Ngài, bởi đức tin chúng ta được bước vào trong ân sủng này, là ân sủng mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững” (Rô-ma 5:2a), và nhờ Ngài, chúng ta cầu nguyện và biết rằng lời cầu nguyện của mình được Chúa lắng nghe (câu 2).

Ðức Chúa Trời vĩ đại (câu 5-8). Ðức Chúa Trời cho chúng ta có được mối tương giao cá nhân với Ngài, nhưng không phải Ngài là Ðấng ban phước của riêng chúng ta. Chúa là Ðấng dựng nên trời đất. Vì vậy, Ngài là “niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất” (câu 5). Chúa thực thi quyền năng Ngài vì sự công chính và bình an. Chúa không thiên vị, nếu Ngài chọn chúng ta, đó là để chúng ta rao truyền tình yêu và quyền năng Ngài cho người khác. Ðấng chúng ta gọi là “Cha chúng con ở trên trời,” Ðấng yêu thương mọi người Ngài đã tạo nên.

Ðức Chúa Trời rộng lượng (câu 9-13). Ngài không chỉ quan tâm đến những vấn đề “thuộc linh.” Với lối nói hoa mỹ, Thi Thiên bày tỏ sự vui thích của Ðức Chúa Trời nơi việc tưới nước cho đất, khiến đất đai màu mỡ, đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng đầy ngũ cốc. Nếu đây là điều chúng ta đang trải nghiệm, thì chúng ta nên vui mừng tạ ơn Chúa. Nhưng chúng ta cũng không thể quên đi thực tế rằng đối với nhiều người, đất đai còn khô cằn, bầy gia súc chết dần, và lương thực thì cạn kiệt. Những câu Thi Thiên này là bức tranh về thời kỳ Nước Ðức Chúa Trời sẽ đến. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta làm theo ý muốn Ngài và chia sẻ sự sung túc của mình với những người chẳng có gì.

Bạn dâng lời tạ ơn Chúa về điều gì hôm nay? Bạn có thể chia sẻ gì với những người thiếu thốn?

Chúc tụng Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho con. Xin giúp con bày tỏ lòng biết ơn Ngài một cách thực tế, bằng cách giúp đỡ ai đó đang thiếu thốn.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top