Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2013

raindrops

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2013

Mác 14:12-26
Tầm Nhìn của Chúa Giê-xu

 “Hai môn đệ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh này cho biết gì về tầm nhìn của Chúa Giê-xu (câu 13-16, 18, 20-21)? Tại sao các môn đệ buồn rầu và đặt câu hỏi khi biết một người trong họ sẽ phản Chúa? Theo bạn, từ “phản Ta” mà Chúa đề cập có ý nghĩa gì? Biết Chúa Giê-xu có tầm nhìn vượt thời gian, không gian đem cho bạn niềm an ủi hay cảm giác lo sợ, vì sao? Bạn muốn thưa với Chúa điều gì hôm nay?

Qua lời hướng dẫn của Chúa Giê-xu về việc chuẩn bị nơi kỷ niệm lễ Vượt Qua và những điều đã xảy ra (câu 16) cho thấy Chúa Giê-xu là Ðấng Toàn Tri. Ngài thấy mọi việc trước khi chúng thật sự xảy ra. Các môn đệ đến một thành để gặp đúng gia nhân mang vò nước trong nhà mà họ và Chúa sẽ kỷ niệm lễ Vượt Qua có xác xuất rất thấp. Họ có thể gặp gia nhân của một nhà khác, hoặc không thể gặp gia nhân đó nếu họ đến sớm hoặc muộn hơn một vài phút. Chúa biết rõ điều sẽ đến với Ngài, Ngài biết máu Ngài sẽ bị đổ ra để làm giá cứu chuộc nhiều người và kết cuộc thaœm hại của ông Giu-đa (câu 21, 24).

Các môn đệ lần lượt hỏi có phải chính họ là người phản Chúa không. Trước lời công bố của Chúa, các môn đệ xét mình và nhận thấy mình không có chủ tâm phản Chúa và họ muốn Chúa xác nhận điều này. Ông Giu-đa cũng hỏi Chúa và Ngài xác định chính ông là kẻ phản Ngài (Ma-thi-ơ 26:25). Chúa muốn cho ông Giu-đa cơ hội ăn năn, nhưng ông cố ý phạm tội và không ăn năn. Ông Phi-e-rơ, một người trong Nhóm Mười Hai từng chối Chúa ba lần; các môn đệ khác sợ hãi chạy trốn thoát thân. Nhưng họ đã ăn năn và nhận lấy sự tha thứ của Chúa Phục Sinh. Họ được Chúa tiếp tục tin dùng và cuộc đời của họ trở nên hữu ích cho vương quốc Ngài.

Chúa Giê-xu nhìn thấu động cơ trong lòng người, Ngài nhìn thấy tấm lòng tận hiến của bà Ma-ri khi dâng bình dầu quý, Chúa biết từng dòng suy tưởng trong lòng mỗi môn đệ, Ngài biết những âm mưu phản bội trong lòng ông Giu-đa. Chúa cũng nhìn thấy động cơ dâng hiến và phục vụ Ngài trong mỗi chúng ta. Thật phước hạnh và được an ủi khi Chúa nhìn thấy tình yêu chúng ta dành cho Ngài, những nỗ lực rất nhoœ chúng ta làm vì biết ơn Chúa. Nhưng cũng thật xấu hổ khi Chúa nhìn thấy những động cơ đen tối, bộ mặt giả dối chúng ta tạo nên để dối người và dối mình. Chắc chắn Chúa đau buồn vì sự gian dối và lòng cứng cỏi không biết ăn năn của chúng ta. Hãy ăn năn để nhận lấy ân sủng của Chúa.

Bạn có quyết định gì để bày tỏ lòng ăn năn?

 Lạy Chúa, là một đại tội nhân, lòng con đầy suy nghĩ xấu xa. Con đã phạm tội với Chúa và người khác trong lời nói và hành động. Xin Chúa tha thứ cho con, giúp con bước đi ngay thẳng trong tầm mắt của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top