Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2013

LuaXanh

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2013

Thi Thiên 69:1-5
SOS – Xin Cứu Con

 “Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn làm gì khi có ai đó ghét bạn vô cớ và tìm cách hãm hại bạn? Trong hoàn cảnh tương tự, tác giả Thi Thiên nầy đã làm gì? Bạn nghĩ gì về cách ông làm? Qua đó, có điều nào giúp ích cho bạn trong đời sống?

Từ đầu Thi Thiên, một tín hiệu SOS – Xin cứu con – được gửi thẳng đến Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con” (câu 1a), cho thấy bối cảnh khẩn cấp, mang tính sống còn. Tác giả dâng lên Chúa tình trạng của mình cách sống động, đầy hình ảnh. Ông trình bày lý do cho lời kêu cứu của mình: “Nước đã ngập đến cổ con,” “con bị lún trong bùn sâu,” “con bị chìm trong nước sâu,”“dòng nước cuốn trôi con” (câu 1b, 2). Tất cả hình ảnh nầy nói lên tính nguy cấp. Cảnh hoạn nạn bao trùm tác giả, đến nỗi ông hoàn toàn bất lực, không thể tự giải cứu mình.

Nguồn hy vọng duy nhất cho ông chính là Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới cứu ông thoát khỏi cảnh khốn cùng nầy. Do đó, ông đã kiên trì kêu cầu Ngài, tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa (“con kêu lên, mệt lả, họng con khô khốc, mắt con hao mòn”; câu 3a), và trông đợi Ngài đáp lời (câu 3b).

Tác giả tiếp tục thưa với Chúa nguyên nhân gây cảnh hoạn nạn cho ông (câu 4). Đó là: “những người ghen ghét con vô cớ,” “những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con.” Lời xác nhận của tác giả trong câu 5 cho thấy ông không phải là một người trọn vẹn. Vì vậy, “vô cớ” không nói tác giả hoàn toàn vô tội, nhưng nói ông đã không làm hại những người tấn công, vu khống ông.

Trong Giăng 15:25, Chúa Giê-xu đã dùng lại câu nói nầy để miêu tả hoàn cảnh mà Ngài đang đối diện: “Chúng ghét Ta vô cớ.” Ngài cũng báo trước với các môn đồ rằng điều nầy cũng sẽ xảy đến với họ. Người theo Chúa phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với “những người ghét mình vô cớ.” Chúng ta có thể bị vu khống hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng. Khi điều đó xảy ra, hãy phát tín hiệu SOS – Xin cứu con – đến Chúa, trình dâng vấn đề của mình lên cho Chúa, và kiên nhẫn trông đợi Ngài.

Bạn có đang bị ai đó “ghét mình vô cớ” không? Hãy kêu cầu Chúa và kiên nhẫn trông đợi Ngài giải cứu.

Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng đối diện với “những người ghét con vô cớ,” giúp con hướng về Chúa và bền lòng tin cậy nơi Ngài – Đấng giải cứu và nguồn hy vọng của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top