Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2013

Hoa_20

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2013

1 Sa-mu-ên 31:1-13
Không Thể Tránh Khỏi

 “Như vậy Sau-lơ với ba con trai, người vác khí giới và tất cả thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy” (câu 6 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Kết cuộc của Vua Sau-lơ và triều đại của ông như thế nào? Lý do nào dẫn đến kết cuộc này? Ðể có kết cuộc tốt lành, bạn phải sống như thế nào?

Câu chuyện hôm nay mô tả kết cuộc bi thương xảy ra cho vị vua đầu tiên của Ít-ra-ên. Lẽ ra Vua Sau-lơ không phải chết như thế! Ông đã thỏa hiệp với thế gian, và không vâng phục Ðức Chúa Trời dù biết ý Ngài. Ông có khởi đầu tốt, nhưng sự chọn lựa của ông sau này dẫn ông đến kết cuộc cô đơn và đầy cay đắng. Nếu bạn có khởi đầu tốt, hãy cẩn thận giữ mình để con đường bạn đi, mọi điều bạn chọn lựa sẽ dẫn bạn đến kết cuộc tốt lành. Nếu bạn khởi đầu không tốt, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời giúp để bạn có sự lựa chọn và quyết định khôn ngoan hầu không dẫn đến kết cuộc bi đát như Vua Sau-lơ.

Vua Sau-lơ chết, đất nước Ít-ra-ên rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ (câu 7). Tuy nhiên, Ðức Chúa Trời của Ít-ra-ên đã thấy trước tất cả điều này (1 Sa-mu-ên 28:16-19). Ngài không hề thất bại. Ngài đang đặt nền móng cho đất nước Ít-ra-ên bước vào giai đoạn cực thịnh. Ngài đang chuẩn bị một vua theo lòng Ngài. Vua này sẽ đánh bại người Phi-li-tin vĩnh viễn và dẫn đến sự hiệp nhất Ít-ra-ên để họ đồng lòng tôn thờ Ðức Chúa Trời.

Vua Sau-lơ là nhân vật phức tạp. Ông vừa có nhiều phẩm chất tốt, vừa có những thiếu sót vô cùng tai hại. Ông quá chú trọng vào địa vị, quyền lực và quan trọng hóa việc người ta nghĩ ông là người thành công như thế nào. Những điều này dẫn ông đến kết cuộc tồi tệ. Bài học cho chúng ta là người phục vụ Chúa mà còn chăm về quyền lợi, địa vị, tìm cách chứng tỏ mình nổi bật trước mặt con người thì sớm muộn cũng đi vào con đường thất bại, không thể tránh khỏi. Lời tóm tắt đúng hơn hết về cuộc đời của Vua Sau-lơ được tìm thấy trong 1 Sử Ký 10:13-14 “Như thế, Vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Ðức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, không cầu hỏi Ðức Giê-hô-va. Vì thế, Ngài khiến vua phải chết, và chuyển giao vương quyền cho Ða-vít, con của Gie-sê” (BTTHÐ).

Ðâu là những phẩm chất tốt và đâu là những thiếu sót đầy tai hại của bạn? Bạn cần làm gì để có được kết cuộc tốt lành khi đi hết hành trình trên đất?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn luôn vâng phục Ngài suốt hành trình trên đất để con có kết thúc tốt đẹp.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top