Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2013

Sunrise

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2013                                  

1 Sa-mu-ên 25:23-44
Trở Thành Người Hòa Giải

“Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con của Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Cách nào bà A-bi-ga-in ngăn được ông Ða-vít và người của ông phạm sai lầm? Những hành động nào của bà A-bi-ga-in như tư cách người giải hòa? Làm sao để bạn trở thành người hòa giải?

Câu chuyện hôm nay gồm ông Na-banh, một người hung ác; bà A-bi-ga-in, người phụ nữ đẹp và thông minh; ông Ða-vít, người anh hùng, nhưng suýt dẫn những người theo ông làm một việc sai lầm.

Bà A-bi-ga-in nài nỉ ông Ða-vít đừng vội vàng làm bất cứ điều gì có thể gây hại đến triều đại mà Ðức Chúa Trời ban cho ông. Nhìn về tương lai, bà A-bi-ga-in nói, khi đến thời điểm, Ðức Chúa Trời sẽ làm mọi điều tốt lành mà Ngài đã hứa với ông Ða-vít. Ðức Chúa Trời đã chỉ định ông Ða-vít làm vua. Trước đây Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than cũng công bố như thế (1 Sa-mu-ên 23:17; 24:21), nhưng điều này chưa xảy ra cho đến khi Vua Sau-lơ chết. Bà A-bi-ga-in đã liều mình đứng giữa chồng bà và ông Ða-vít để ngăn một cuộc thảm sát. Bà làm việc này với tư cách của một người giải hòa. Bà hành động có cân nhắc và chuẩn bị mọi thứ để xoay chuyển tình thế. Cung cách của bà bày tỏ sự rộng lượng, khiêm nhường. Bà đã chân thành nhận lỗi thay chồng vì đã xúc phạm và gây tổn thương cho ông Ða-vít. Bà cũng muốn nói với ông Ða-vít rằng nếu ông diệt một gia đình nông dân thuộc chi phái Giu-đa, thì về sau khó mà thuyết phục giới nông dân thuộc chi phái này ủng hộ ông.

Câu chuyện về bà A-bi-ga-in gặp ông Ða-vít minh họa một số nguyên tắc quan trọng về cách xử thế và những nguyên tắc này vẫn còn giá trị đến ngày nay. Thứ nhất, nhận lỗi. Khi sống trên đời, ít nhiều gì chúng ta không thể tránh việc gây tổn thương cho người khác một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Nếu gây tổn thương cho người nào đó, chúng ta cần chân thành nhận lỗi (câu 24). Thứ hai, sửa sai. Bà sửa sai bằng cách cung cấp lương thực cho người của ông Ða-vít. Ðây là việc mà lẽ ra chồng bà phải làm ngay từ đầu. Thứ ba, bà cầu xin sự tha thứ (câu 28). Nếu thực hiện những điều này khi làm điều sai trái với ai đó, chúng ta là người vâng lời Ðức Chúa Trời và khiến cho người đó trở thành bạn hữu.

Có phải Cơ Ðốc nhân luôn luôn là người giải hòa không? Tại sao?

Lạy Chúa, con đang sống trong một thế giới đầy sự hỗn loạn. Nhiều người chung quanh đang xung đột lẫn nhau. Là con Ngài, xin giúp con trở thành người giải hòa. Khi con phạm lỗi, xin giúp con chân thành nhận lỗi và khiến người đó trở thành bạn con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top