Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013

PalmLeave

Sống Với Thánh Kinh: 2/04/2013

Lu-ca 12:22-34
Người Ít Đức Tin

 “Hỡi kẻ ít đức tin… đừng quá lo lắng. …Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa” (câu 28, 29, 31 Bản Truyền Thống Hiệu Đính).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng những ví dụ nào để khuyên chúng ta đừng lo lắng? Điều gì khiến bạn thường lo lắng? Lo lắng tác hại thế nào? Làm thế nào để hết lo lắng?

“Đừng vì sự sống mà lo…” không có nghĩa là chúng ta không nhìn về phía trước và có những kế hoạch khôn ngoan. Điều nầy cũng không có nghĩa là chúng ta thôi không làm việc và chỉ trông chờ Đức Chúa Trời nuôi. Đức Chúa Trời nuôi loài chim, có cả loài quạ là loài chim không tinh sạch, nhưng chúng phải tự tìm kiếm thức ăn. Ngài cũng nuôi sống con người, nhưng con người phải cày cấy, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đức Chúa Trời không hứa ban cho chúng ta nhiều hơn nhu cầu, nhưng chúng ta có thể trông cậy Ngài cung ứng đầy đủ các nhu cầu cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đã ban Con Độc Sinh của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi phước hạnh khác, bao gồm phước hạnh thuộc linh lẫn thuộc thể.

Tại sao không cần lo lắng? Vì không cần thiết và không giải quyết được gì. Nếu Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta, Ngài lại không ban những điều nhỏ như thức ăn, thức uống và quần áo cho chúng ta sao? Không thể có chuyện hôm trước tạo nên thân thể sống động cho chúng ta, rồi hôm sau để chúng ta chết vì đói. Lo lắng thể hiện tình trạng “ít” hay “kém thiếu đức tin.” Chúa Giê-xu không nói các môn đệ “không có đức tin,” nhưng Ngài nói họ “ít đức tin.” Nhiều Cơ Đốc nhân ở trong tình trạng ít đức tin, họ có đủ đức tin để được cứu, nhưng không đủ đức tin để không lo lắng. Họ tin Chúa Giê-xu, nhưng không đủ tin mọi điều Ngài truyền dạy. “Thiếu đức tin” là nguyên do dẫn đến bệnh “lo lắng” của Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu dạy đừng lo lắng. Sứ đồ Phao-lô viết: “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện và nài xin, cùng tạ ơn mà trình dâng các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6 NIV-VPNS).

“Ít, hay thiếu đức tin” còn có nghĩa là hay nản lòng, thối chí và ưu phiền khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Khi đó, hoàn cảnh trở thành ông chủ của chúng ta và có thể làm suy yếu và hủy phá đức tin của chúng ta. Bất kể hoàn cảnh khó khăn, gay go đến đâu, chúng ta vẫn hy vọng, vui mừng, tin cậy, vì Đức Chúa Trời kiểm soát mọi hoàn cảnh và Ngài là Cha Yêu Thương của chúng ta. Ngài không để bất cứ điều gì xảy ra nếu không vì sự tốt lành cho con cái Ngài. Thế thì tại sao chúng ta phải lo lắng? Nếu thật sự tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không lo lắng. Lời Chúa dạy: “Nhưng, phải tìm kiếm vương quốc của Ngài, rồi mọi điều đó sẽ được ban thêm cho các con” (câu 31 NIV-VPNS). Vậy chìa khóa để cất đi sự lo lắng là đến với Chúa trước tiên, rồi mọi điều khác sẽ được ban thêm. Barbara Johnson nói: “Với những nan đề còn lại của ngày hôm nay, lo lắng làm cản trở những cơ hội của ngày mai.”

Nếu là người hay lo lắng, thì lòng bạn là mảnh đất tốt để những điều sợ hãi vu vơ bám rễ, bạn cần làm gì bây giờ? Hãy trình dâng những điều bạn lo lắng, sợ hãi lên Đức Chúa Trời với lòng tin cậy: Dù nan đề có lớn, có khó như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn luôn có những giải pháp rất tốt lành cho bạn.

Lạy Chúa, con lấy đức tin đặt dưới chân Ngài mọi điều lo lắng, sợ hãi, ưu phiền đè nặng tâm tư con. Tạ ơn Chúa vì Ngài mang mọi gánh nặng cho con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top