Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017


Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2017

Công Vụ 25:23-27
Quyết Không Lùi Bước

“Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người xét xử Sứ đồ Phao-lô có tìm thấy tội của ông không? Tại sao Tổng đốc Phê-lít vẫn tìm một lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến La Mã? Bạn thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên các vua, quan? Điều này khích lệ gì cho bạn?

Khi Vua Ạc-ríp-ba đến thăm tân quan Tổng đốc Phê-tu, nghe ông Phê-tu trình báo về người tù tên Phao-lô, nên vua muốn nghe người tù đặc biệt này nói. “Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22). Hôm sau, Vua Ạc-ríp-ba và chị vua là bà Bê-rê-nít, cùng các quan quản cơ và các bậc tôn trưởng trong thành long trọng vào phòng xử án, sau đó họ dẫn Sứ đồ Phao-lô đến. Từ câu 24 đến câu 27 là lời tường trình sơ lược của Tổng đốc Phê-tu về vụ án. Mục đích của ông là muốn nhờ Vua Ạc-ríp-ba giúp ý kiến, hy vọng có được một lý do hợp lý để báo với Sê-sa. Sau khi Sứ đồ Phao-lô bị bắt, qua mấy lần xét xử, nhưng không ai có thể khép ông bất cứ tội nào. Quan Quản cơ Cơ-lốt Ly-sia viết thư cho Tổng đốc Phê-lít rằng: “Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả” (23:29). Tổng đốc Phê-lít giam giữ Sứ đồ Phao-lô hai năm vì muốn được hối lộ và muốn làm hài lòng người Giu-đa chứ ông biết Sứ đồ Phao-lô vô tội (24:26-27). Giờ đây, Tổng đốc Phê-tu cũng xác nhận với Vua Ạc-ríp-ba rằng: “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết” (câu 25). Mấy lần xét xử đều khẳng định Sứ đồ Phao-lô vô tội nhưng ông Phê-tu vẫn cố gắng tìm lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến La Mã.

Chúa đã sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã để làm chứng về Ngài (23:11) nên chương trình của Ngài phải được thành tựu. Tất cả biến cố xảy ra cho cuộc đời ông đều nằm trong kế hoạch của Chúa để cho các vua, quan này được nghe về Chúa Giê-xu. Và đặc biệt là các vua, quan ấy đều trở thành công cụ của Chúa để đưa Sứ đồ Phao-lô đến La Mã theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi nhìn vào biến cố cuộc đời của một người, chúng ta không nên đánh giá theo mắt nhìn và cảm nhận thông thường của con người. Bản thân chúng ta cũng không nản lòng lùi bước khi thấy phục vụ Chúa mà vẫn gặp những bức hại, khó khăn, trở ngại… Chúa luôn có chương trình của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Hãy cứ vững tin nơi chương trình của Chúa và vững bước đi với Ngài cho đến cuối cùng.

Bạn có nản lòng thối lui khi gặp khó khăn trong sự phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ con vững vàng bước đi với Chúa trên linh trình. Xin cho con quyết không lùi bước trước những khó khăn, trở ngại vì tin rằng Chúa luôn tể trị trên mọi biến cố đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top