Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017


Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017

I Cô-rinh-tô 2:6-9
Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô rao giảng sự khôn ngoan nào cho những người trọn vẹn? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của loài người khác nhau thế nào? Tại sao khi rao giảng về thập tự giá thì phải bày tỏ sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời?

Trong câu 4, Sứ đồ Phao-lô nói ông không giảng “bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan,” tuy nhiên, với những người trọn vẹn, tức là những tín hữu trưởng thành, ông vẫn rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này hoặc của những nhà lãnh đạo ở thế gian, mà ông giảng về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của con người chỉ đưa con người đến sự kiêu căng và hư mất (câu 6). Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến cho con người sự giải cứu cả thể xác lẫn tâm linh. Hơn nữa, sự khôn ngoan ông rao giảng là huyền nhiệm vốn được giấu kín, trước kia không ai biết. Những người cai quản đời này, tức những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, và cũng là những thế lực, vua chúa cai quản thế gian mờ tối này (Ê-phê-sô 6:12) là những thế lực vô hình đã lèo lái những người cai quản đời này xử tử Chúa Giê-xu theo ý họ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định những người cai quản đời này không ai biết được huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, và những sự khôn ngoan của họ sẽ bị hư mất vì chính họ đã đóng đinh Chúa vinh quang trên cây thập tự. Tuy nhiên, sự khôn ngoan về thập tự giá lại đem đến cho người tin sự cứu rỗi.

Khi chúng ta rao giảng sự khôn ngoan của thập tự giá về chương trình cứu rỗi mà Chúa Giê-xu Christ đã thực hiện, chúng ta bày tỏ sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Vì chỉ duy nhất trong chương trình ấy đáp ứng và thỏa mãn được hai bản tính công chính và yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời công chính cho nên Ngài phải hình phạt tội lỗi (Rô-ma 6:23a). Và nếu như thế thì lại mâu thuẫn với tình yêu thương mà Ngài dành cho tạo vật. Nhờ sự trải nghiệm chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ mà nhân loại hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho. Và cũng chính qua sự chết của Chúa Giê-xu – giá trả cho tội lỗi mà nhân loại đã phạm – thì bản tính công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Đây chính là điều mỗi chúng ta cần ghi nhớ để ra đi rao giảng về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì rất nhiều người còn đang lầm lạc trong cách đi tìm chân lý bằng sự khôn ngoan riêng của mình để rồi đi vào con đường hư mất.

Bạn đã kinh nghiệm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa qua chương trình cứu chuộc khôn ngoan tuyệt vời của Ngài để con cũng biết rao truyền sự khôn ngoan đó cho đồng bào con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top