Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2017


Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2017

Gióp 12:7-11
Hiểu Biết về Đức Chúa Trời

“Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khuyên các bạn học hỏi gì từ thiên nhiên? Con người sẽ nhận được gì khi quan sát, học hỏi về sự tạo dựng của Chúa? Làm thế nào để bạn hiểu biết về Chúa ngày càng hơn?

Ông Gióp tiếp tục đối thoại với các bạn bằng lời khuyên hãy tìm hiểu ý Chúa qua thiên nhiên. Ông Sô-pha nói: “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?” (11:7). Nhưng ông Gióp đáp lại rằng con người có thể biết về Đức Chúa Trời vì Chúa đã mạc khải chính Ngài qua thiên nhiên. Ông khuyên các bạn học hỏi từ thế giới thiên nhiên như loài thú, chim trời, cá biển, hay với đất để thấy và hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo quyền năng (câu 7-8). Lời Chúa phán: “Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1). Khi quan sát và học hỏi từ thiên nhiên, con người có thể hiểu một phần về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài không những tạo dựng vũ trụ, vạn vật mà còn ban sự sống cho vạn vật và con người. Câu 10 “Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người” mang ý nghĩa Đức Chúa Trời là Đấng quyết định sự sống còn của muôn loài vạn vật.

Không những Chúa sáng tạo con người, vũ trụ mà Ngài còn cho con người vui hưởng sự sáng tạo của Chúa, và có đôi tai biết phân biệt lời nói. Chúa cho miệng con người biết thưởng thức các vật thực (câu 11b), và Ngài cho con người đôi tai không chỉ để nghe những thông tin, mà còn được ban cho trí khôn để con người biết phân biệt phải trái, đúng sai từ những thông tin đó (câu 11a). Lời Chúa phán: “Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết” (Châm Ngôn 18:15). Như vậy, khi con người quan sát thiên nhiên, học hỏi, nghiên cứu sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, không những con người sẽ biết Chúa là Đấng sáng tạo, mà còn hiểu biết được sự sâu nhiệm của Ngài nữa. Ngày nay, con dân Chúa không những học biết về Chúa qua thiên nhiên, qua công trình tạo dựng của Chúa mà chúng ta còn được ban cho Lời thành văn là Kinh Thánh. Chúng ta cần phải đọc, học Kinh Thánh, tương giao với Chúa, xin Chúa Thánh Linh thăm viếng để mỗi ngày hiểu biết Chúa càng hơn. Càng hiểu biết về Chúa, chúng ta sẽ càng tin cậy Ngài nhiều hơn trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô dạy ông Ti-mô-thê và con dân Chúa về tầm quan trọng của Kinh Thánh: “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15).

Bạn có khao khát học Lời Chúa để hiểu biết ý Chúa cho đời sống mình chưa?

Lạy Chúa, Đấng đã sáng tạo vũ trụ và chính con. Xin cho con biết thờ phượng Chúa và học biết Lời Chúa mỗi ngày để con hiểu biết Ngài ngày càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top