Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017


Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2017

Ê-phê-sô 2:11-22
Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách

“Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ” (câu 14-15a)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để phá bỏ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại? Người tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được hưởng những đặc quyền nào? Mỗi Cơ Đốc nhân cần làm gì để góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh?

Người Do Thái luôn tự hào mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời nên khinh thường Dân Ngoại. Nhưng qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại, và hiệp họ lại làm một với nhau trong đại gia đình của Đức Chúa Trời (câu 11-18). Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được kể là người đồng quốc cùng các thánh đồ, được ở trong thân thể của Chúa – tức Hội Thánh Ngài; và được hưởng mọi đặc quyền của con cái Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân và các sứ đồ cùng các tiên tri được ví như từng viên đá kết hợp với nhau thành một Đền Thờ Thánh trong Chúa mà nền móng chính là Chúa Giê-xu Christ. Nhờ đó, mỗi chúng ta được Chúa Thánh Linh kết hợp để trở thành ngôi nhà chung Chúa ngự, đó chính là Hội Thánh của Ngài (câu 19-22).

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (Rô-ma 12:5). Chúa Giê-xu đã phá bỏ bức tường ngăn cách và cho mỗi chúng ta được làm một viên đá trong Nhà Ngài. Là một phần trong thân thể của Chúa, chúng ta có bổn phận phải gây dựng thân thể Ngài – tức Hội Thánh Chúa. Là người tin Chúa, tất cả chúng ta đều là anh chị em trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Dù mỗi người có cá tính, sở thích, khả năng, ân tứ khác nhau, nhưng chúng ta phải nương dựa và nâng đỡ nhau trong tình yêu của Chúa để giúp nhau sống hòa thuận, hiệp một trong Ngài. Nếu mọi người đều yêu Chúa và yêu Hội Thánh Ngài, thì sẽ không có sự thù ghét, chia rẽ nhau. Nếu mỗi chúng ta đều kính sợ và vâng phục Chúa, thì sẽ không ai dám dựng lên bức tường ngăn cách giữa mình với anh chị em mình. Vì vậy, nếu còn có điều gì ngăn trở chúng ta hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh, thì hãy xin Chúa tha thứ, cứu giúp để dẹp bỏ những ngăn trở đó. Có như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh được.

Bạn có phải là những rào cản ngăn trở mối tương giao với anh chị em trong Hội Thánh không? Bạn sẽ làm gì để dẹp bỏ những trở ngại đó?

Lạy Chúa, xin dạy con biết trân quý Hội Thánh Ngài và góp phần gây dựng thân thể của Chúa để qua đời sống con mọi người sẽ nhận biết có một Chúa Cứu Thế đầy lòng nhân từ và yêu thương vô hạn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-la-chi 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top