Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2017


Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2017

 

II Ti-mô-thê 2:1-2
Nguyên Tắc Ủy Thác

 

“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác” (câu 2 BTT).

 

“Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (câu 2 BTTHĐ).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy nguyên tắc này cho ai? Khi ấy ông đang ở trong hoàn cảnh nào? Ông đề cập đến những thế hệ nào? Điều kiện để được ủy thác là gì? Hội Thánh ngày nay áp dụng nguyên tắc này ra sao?

 

Sứ đồ Phao-lô viết Thư II Ti-mô-thê khi biết giờ qua đời của ông đã gần kề (4:6). Đây là những lời dặn dò dành cho người học trò thân tín là ông Ti-mô-thê hiện đang làm mục sư tại Hội Thánh Ê-phê-sô (I Ti-mô-thê 1:3). Trước hết, vị sứ đồ khuyên ông Ti-mô-thê phải mạnh mẽ nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu. Tiếp theo, ông truyền cho học trò mình nguyên tắc ủy thác để có thể gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh. Trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng, ông đã dạy ông Ti-mô-thê công khai giữa nhiều nhân chứng để nhấn mạnh rằng chân lý Cơ Đốc mà ông truyền đạt là chân chính. Và ông đã đề cập đến bốn thế hệ nối tiếp nhau: (1) Sứ đồ Phao-lô, (2) Mục sư trẻ Ti-mô-thê, (3) những người mà ông Ti-mô-thê sẽ dạy, và (4) những người mà học trò của ông Ti-mô-thê sẽ dạy. Đại mệnh lệnh của Chúa Giê-xu về môn đệ hóa trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:19-20) cần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác cách liên tục, như cuộc chạy tiếp sức, cho đến khi Chúa tái lâm.

 

Người được ủy thác phải đáp ứng được hai điều kiện: Thứ nhất, có khả năng dạy dỗ người khác, có nghĩa là người ấy vừa là học trò chịu học hỏi vừa là thầy giáo tốt có ơn truyền đạt lại cho người khác. Thứ hai, đáng tin cậy, nghĩa là người trung tín, đề cập đến khía cạnh đạo đức Cơ Đốc như không tham danh, lợi, quyền, tự nguyện phục vụ Chúa cách khiêm nhường (I Phi-e-rơ 5:2-5). Trong Kinh Thánh có nhiều gương về chọn và huấn luyện người để thay thế mình, như Lãnh tụ Môi-se chọn ông Giô-suê (Giô-suê 11:15); Tiên tri Ê-li chọn ông Ê-li-sê (I Các Vua 19:19-21); ông Ba-na-ba chọn ông Mác (Công Vụ 15:36-39); vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin huấn luyện thêm cho ông A-bô-lô (Công Vụ 18:24-26)…

 

Ngày nay, nguyên tắc ủy thác rất cần được áp dụng trong mọi lãnh vực sinh hoạt của Hội Thánh như Trường Chúa Nhật, thờ phượng, chứng đạo, thăm viếng v.v… Chẳng hạn giáo viên Trường Chúa Nhật nên có phụ giáo để tập sự và đào tạo thêm giáo viên cho Hội Thánh. Người đi chứng đạo, thăm viếng cần hướng dẫn người mới đi kèm để họ có thể tiếp nối công việc… Nhờ đó, Hội Thánh sẽ không thiếu người góp phần gây dựng đời sống thuộc linh cho con dân Chúa.

 

Bạn có tham gia vào các ban ngành trong Hội Thánh không? Bạn có thực hành nguyên tắc ủy thác chưa?

 

Lạy Chúa, xin cho con có tầm nhìn xa, biết chuẩn bị đào tạo cho những thế hệ kế thừa tiếp tục phục vụ Chúa trong Hội Thánh và trong các ban ngành.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 10.

 

 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

 

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top