Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017


Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017

Giê-rê-mi 6:1
Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem

“…Chúa biết người thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu Danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác” (II Ti-mô-thê 2:19b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong mười hai chi phái chỉ có chi phái Bên-gia-min nhận được kêu gọi hãy chạy trốn để được yên ổn? Có sự khác biệt nào trong mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền ở hai câu Kinh Thánh 4:6 và 6:1? Cơ Đốc nhân phải làm gì để được bình an, yên ổn trong ngày cuối cùng?

Chúng ta không được lý giải một cách rõ ràng vì sao lời kêu gọi tránh nạn chỉ dành cho “con cái Bên-gia-min,” song có những dữ kiện từ Kinh Thánh giúp chúng ta biết được rằng Tiên tri Giê-rê-mi xuất thân từ chi phái Bên-gia-min (1:1), là một tiên tri luôn tìm kiếm điều hài lòng Đức Chúa Trời (1:10, 18). Giữa một xã hội ngập tràn tội ác, luôn làm theo những điều tư dục xui khiến, chỉ có Tiên tri Giê-rê-mi can đảm sống với chân lý của Chúa, đi ngược lại với xu hướng của thời đại ông đang sống (1:18-19). Chúng ta không biết giữa vòng con cháu của chi phái Bên-gia-min có bao nhiêu người trung tín giữ lòng yêu kính Chúa, song chúng ta biết rằng chính trong chi phái ấy vẫn còn những người dám sống vì Danh Ngài.

Lời kêu gọi con cái của Bên-gia-min hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem ngay khi có tín hiệu báo tin phát ra từ Bết-kê-rem, một vùng đất cao thường làm nơi phát tín hiệu cho toàn dân. Mặc dù mệnh lệnh của Chúa trong 4:6 bảo rằng hãy trốn đến Giê-ru-sa-lem để được an toàn, song trong 6:1 cho biết rằng sẽ chẳng có nơi ẩn nấp nào cho dân chúng, cho dù đó là thành thánh. Giê-ru-sa-lem, nơi Đức Chúa Trời ngự để dân chúng thờ phượng Ngài và tìm được sự an nghỉ cho tâm linh, nhưng nay tội ác của dân Chúa tràn lan làm ô uế cả đất thánh (2:7) và Chúa chẳng còn vui ngự nơi ấy. Cũng chính vì thế, con người sẽ không tìm được bất cứ nơi yên ổn nào để tránh nạn. Tuy nhiên, sẽ có phương cách cho những người thật lòng tìm cầu sự giải cứu từ Chúa, đó là trốn khỏi những nơi ô uế đáng bị hủy diệt, không dự phần vào tội lỗi của những nơi ấy.

“Hãy phân rẽ,” “hãy ra khỏi”… là những mệnh lệnh chúng ta vẫn thường được Lời Chúa nhắc nhở để lánh khỏi sự ô uế, tội lỗi, hầu giữ gìn đời sống thánh sạch vui lòng Chúa. Thử nghĩ, nếu “con cái Bên-gia-min” không thấy tín hiệu báo tin, hoặc không vâng theo lời kêu gọi “trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem” thì chắc chắn họ sẽ chẳng tìm “được yên ổn” (câu 1). Thế giới chúng ta đang sống cũng sẽ đón nhận hình phạt kinh khiếp từ Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng, sẽ chẳng có nơi nào an toàn cho con người dung thân, song những lời cảnh báo giúp chúng ta tránh khỏi điều ác là phương cách đem chúng ta đến sự bình an.

Đâu là “Giê-ru-sa-lem ô uế” mà Chúa đang muốn bạn phải tránh xa để giữ gìn đời sống thánh khiết?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn lắng nghe và cẩn thận làm theo những lời cảnh báo từ Chúa để tìm được sự yên ổn cho chính mình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 123-125.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top