Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017


Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017

Gióp 1:1-5
Giữ Nếp Sống Thanh Sạch trong Gia Đình

“Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người như thế nào? Gia đình của ông ra sao? Các con của ông thường làm gì? Ông giữ nếp sống thanh sạch trong gia đình mình ra sao? Cha mẹ làm gương và giúp cho con cái mình giữ nếp sống thanh sạch trước mặt Chúa như thế nào?

Kinh Thánh cho biết ông Gióp là người “trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (câu 1). Một người “trọn vẹn” là người vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời và kính sợ Chúa hết lòng (Thi Thiên 119:1). Chúng ta thấy rõ đặc tính này ở ông Gióp khi ông gặp hoạn nạn vẫn không hề trách Chúa mà càng thêm lòng tin cậy nơi Ngài (Gióp 1:22; 13:15). Từ đời sống tin kính Chúa của ông Gióp, Chúa ban cho ông một gia đình sung túc và thịnh vượng (câu 2-3). Các con ông cũng thể hiện tình yêu thương trong gia đình qua những bữa tiệc thông công được thay phiên nhau tổ chức ở từng gia đình rồi mời hết thảy anh chị em tham dự (câu 4). Đây là một bức tranh đẹp về sự hiệp một, yêu thương, và tình thân trong gia đình. Chính đời sống gương mẫu và sự dạy dỗ của ông Gióp đã ảnh hưởng tốt đến các con mình.

Tuy nhiên, ngoài thì giờ các con ăn uống vui vẻ với nhau, ông Gióp cũng luôn quan tâm đến đời sống thuộc linh của các con mình. Vì thế, sau những bữa tiệc, ông Gióp luôn họp các con lại để thanh tẩy (câu 5a). Ông “dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con” (câu 5b). Đây là một việc làm thể hiện vai trò người cha lãnh đạo trong gia đình, biết quan tâm gây dựng đời sống thuộc linh của con cái. Ông tự thấy mình có trách nhiệm giữ đời sống con mình thanh sạch trước mặt Chúa vì ông sợ khi ăn uống, tiệc tùng vui chơi quá mức, các con sa ngã mà chối bỏ Ngài chăng. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh, ông Gióp thường xuyên làm như vậy cho các con, chứ không chỉ một vài lần mà thôi (câu 5c).

Đây là một tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ là người có trách nhiệm gây dựng đời sống đức tin cho con cái mình. Cha mẹ cần phải theo dõi tình trạng thuộc linh của các con để giúp đỡ cho đức tin của chúng, chứ không phải chỉ phó thác cho Hội Thánh hoặc các ban ngành; cha mẹ cũng phải thường xuyên cầu thay cho con cái, và nhắc nhở con cái sống gắn bó với Chúa và Lời Chúa để chúng đứng vững trong đức tin và sống thanh sạch, không phạm tội cùng Chúa.

Bạn có biết được tình trạng thuộc linh của con bạn hiện nay như thế nào không?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ chính đời sống mình thanh sạch trước mặt Chúa để con có thể làm gương và giúp cho gia đình mình sống thanh sạch, vui lòng Chúa luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top