Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2017


Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2017

Ma-thi-ơ 6:19-21
Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng

“Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải ở trên trời” là quyết định đầu tư thuộc linh đúng nhất? Bạn đang chứa của cải mình ở đâu?

“Của cải” không chỉ là tiền bạc, tài sản, và bất động sản, nhưng là những gì mà chúng ta cho là quý báu, có giá trị trong thế gian, như tri thức, bằng cấp, là những thứ mà chúng ta nghĩ sẽ bảo đảm cho cuộc sống trên đất của chúng ta, danh dự của chúng ta, và cho con cái của chúng ta nữa. “Chứa của cải” là cất giữ cho riêng mình. Có của cải không có gì sai, nhưng đam mê của cải và sử dụng của cải chỉ cho mình, cho gia đình mình thôi; hoặc để của cải chi phối cả thời gian, tâm trí, và sức lực của mình đến nỗi xem chúng quý hơn Chúa, thì đó là điều sai vô cùng.

Khi Chúa phán: “Chớ chứa của cải ở dưới đất” – Ngài muốn dạy rằng của cải vật chất không có sự an toàn. Tất cả báu vật trên trần gian đều có thể bị phá hủy bởi những yếu tố thiên nhiên là “sâu mối, ten rét,” hoặc bị đánh cắp. Vì vậy, “chứa của cải ở dưới đất” là cất giữ những gì chúng ta cho là có giá trị trên đời này, và sống cho những giá trị đó. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ mất hết vì vật chất không tồn tại đến đời đời. Vì vậy, hãy “chứa của cải ở trên trời,” nghĩa là hãy sử dụng những gì mình có cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, mọi việc lành của chúng ta để rạng Danh Chúa trên thế gian này sẽ được xem là “chứa của cải ở trên trời.” Chúng ta không được cứu bởi việc lành, mà được cứu bởi đức tin. Việc lành là kết quả thực tế của đức tin. Đức tin không có việc lành giống như một xác chết không có sự sống, vô dụng và không có giá trị gì cả (Gia-cơ 2:26). Hoa đẹp rồi cũng sẽ héo tàn. Con người dù có đẹp đến đâu, khi về già cũng tàn phai nhan sắc. Bệnh tật giống như một kẻ trộm, cướp đi sức khỏe của chúng ta. Những thảm họa thiên nhiên cướp đi mùa màng và sự sống của con người. Cuộc sống trên đất này là phù du, đời người rất ngắn ngủi. Vì vậy, đừng để lòng trông cậy vào những của cải tạm bợ thuộc về đất, nhưng hãy “chứa của cải ở trên trời.” Hãy quyết định đầu tư khả năng, thì giờ, tiền bạc, và những gì mình có, mình xem là quý báu để làm ích lợi cho công việc Chúa, đó chính là quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất. Đừng quên rằng những gì lòng chúng ta yêu quý nhất, chúng ta sẽ hướng về đó.

Bạn đang yêu thế gian hay yêu Chúa? Bạn đang chứa của cải mình ở dưới đất hay ở trên trời?

Lạy Chúa, xin cho lòng con luôn hướng về Ngài, theo đuổi những giá trị đời đời Ngài dành cho con trên thiên đàng để con có quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top