Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017


Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017

II Các Vua 11:1-12
Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn mang lại kết quả tốt đẹp trong tương lai?

Kinh Thánh không nói nhiều về bà Giô-sê-ba. Chỉ biết bà là con gái của Vua Giô-ram, là chị của Vua A-cha-xia. Bà là vợ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, và là cô của Hoàng tử Giô-ách. Sau khi Vua A-cha-xia bị giết, mẹ của ông là bà A-tha-li lập mưu tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc để chiếm ngôi (câu 1). Nhưng Chúa đã dùng bà Giô-sê-ba mạo hiểm đem giấu Hoàng tử Giô-ách, con trai của Vua A-cha-xia trong một phòng ngủ nơi Đền Thờ (câu 2). Bà A-tha-li vốn là người thờ thần tượng nên không bao giờ đến Đền Thờ của Đức Giê-hô-va. Do đó, Hoàng tử Giô-ách đã an toàn sống tại Đền Thờ cùng bà Giô-sê-ba và người vú nuôi trong sáu năm (câu 3). Việc làm của bà Giô-sê-ba là một sự đầu tư đầy can đảm và hy sinh. Lúc đó, Hoàng tử Giô-ách chỉ mới một tuổi và đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trước âm mưu thâm độc của bà A-tha-li. Tuy nhiên sự đầu tư đó đã đem lại kết quả trong tương lai nhằm duy trì dòng dõi của lời hứa cho người Giu-đa, vì Chúa từng phán rằng Đấng Mết-si-a sẽ ra từ các hậu duệ của Vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 7). Chắc hẳn trong suốt sáu năm kiên nhẫn chờ đợi đó, bà Giô-sê-ba và chồng đã tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa rất nhiều trong đức tin nơi lời hứa của Ngài. Đến đúng thời điểm, Chúa cho Hoàng tử Giô-ách được xức dầu, nhận vương miện và cuộn Luật Pháp để lên ngôi vua (câu 12).

Việc làm của bà Giô-sê-ba dường như rất liều lĩnh và mạo hiểm nhưng chúng ta tin chắc rằng việc làm đó xuất phát từ lòng yêu kính Chúa và đức tin vào lời hứa của Ngài. Bà đã sẵn lòng đầu tư hiện tại để gặt hái được kết quả thật khả quan, vinh quang Danh Chúa trong tương lai. Ngày nay, Chúa đặt để mỗi chúng ta trong Hội Thánh, ở giữa xã hội với những người chưa tin Chúa xung quanh, Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phục vụ. Mọi sự đầu tư thuộc linh của chúng ta hôm nay có thể chưa thấy kết quả ngay, có thể phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại, có thể âm thầm không ai biết đến… Nhưng Chúa là Đấng biết hết và Ngài đang tể trị mọi sự, không để những đầu tư cho công việc Chúa của chúng ta trở nên vô ích. Vì vậy, con dân Chúa cứ vững lòng đầu tư thuộc linh trong hiện tại, chắc chắn sẽ đem lại kết quả cho Chúa trong tương lai.

Bạn đang đầu tư thuộc linh hôm nay bằng những công việc gì cho Chúa?

Lạy Chúa, xin dùng con qua những việc làm cho Chúa trong hiện tại để thực hiện kế hoạch của Ngài trong tương lai hầu vương quốc của Chúa được mở mang.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top