Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017


Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2017

Công Vụ 22:24-29
Công Dân Nước Trời

“Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Công dân La Mã có những đặc quyền nào? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô khỏi bị đánh đòn theo lệnh của viên quản cơ? Công dân Nước Trời có những đặc ân nào? Làm thế nào để có quốc tịch Nước Trời?

Công dân La Mã có những đặc quyền mà các dân tộc bị trị hoặc nước ngoài không thể có. Họ không bị tra khảo bằng đòn roi khi chưa thành án (câu 25). Khi đã thành án, họ không bị tra tấn bằng roi có móc câu. Khi bị tử hình họ không bị đóng đinh trên cây gỗ. Ngoài ra, còn có nhiều đặc quyền khác nữa. Có ba cách để có được quyền công dân La Mã. Thứ nhất, được chính phủ ban tặng do có công lớn. Thứ hai, những người nước ngoài giàu có bỏ số tiền rất lớn để mua, như quan quản cơ trong câu chuyện này. Và thứ ba, những người được cha mẹ là công dân La Mã sinh ra, và đây cũng là công dân hạng nhất trong đế quốc La Mã. Sứ đồ Phao-lô nắm rõ luật pháp, những đặc ân của quyền công dân La Mã, và ông đã sử dụng đúng lúc để ngăn chặn hành vi đánh đòn theo lệnh của viên quản cơ.

Dù chúng ta là công dân nước nào, có những đặc ân to lớn thế nào cũng không so sánh được với những đặc ân làm công dân Nước Trời. Để được làm công dân Nước Trời, chúng ta không thể dùng những thành tích cống hiến, tiền bạc để mua, hay được đặc quyền ngay khi sinh vì cha mẹ là công dân Nước Trời. Mọi người đều có cơ hội để nhận lãnh quyền công dân nhờ tình yêu vô đối, ân sủng của Chúa Giê-xu, Đấng đã dùng mạng sống của Ngài để mua chuộc quyền công dân Nước Trời cho mọi người. Bởi đức tin chúng ta nhận lấy ơn cứu rỗi để vào Nước Thiên Đàng.

Là công dân của Nước Trời, bạn có hiểu biết luật pháp cùng đặc ân của mình, và sử dụng những đặc ân đó đúng cách không? Lời Chúa cho biết rõ chúng ta được tương giao và được ở trong Đấng Chúa Tể của cả vũ trụ. Chúng ta được Ngài yêu thương, bảo vệ, dẫn dắt, và ban cho mọi sự cần yếu trong cuộc sống. Chúng ta được làm sứ giả của Ngài trên đất và sẽ được miễn trừ bị phán xét trước tòa án trắng trong ngày chung kết thế gian. Chúng ta sẽ được gặp Chúa mặt tận mặt và được ở cùng với Ngài trong cõi phước hạnh đời đời. Hãy tĩnh lặng, đếm các đặc ân mà bạn đang hưởng và sẽ hưởng của một công dân Nước Trời rồi dâng lên Chúa lời tạ ơn. Hãy cùng khích lệ nhau hằng ngày đọc và học Lời Chúa để nắm rõ luật pháp và sử dụng những đặc ân của mình ngay trên đất này.

Bạn đã nhận biết mình là công dân Nước Trời chưa?

Cảm tạ Chúa là Đấng đã ban cho con quyền công dân Nước Trời, và cho con làm con yêu dấu của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị là công dân Nước Trời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top