Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017


Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017

I Cô-rinh-tô 1:26-31
Không Có Cớ Khoe Mình

“Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô suy xét những điều gì? Đối tượng Đức Chúa Trời chọn là những ai? Tại sao Ngài chọn như vậy? Câu 30 cho biết trong Chúa, con dân Chúa có những đặc ân gì? Tại sao Cơ Đốc nhân chỉ nên khoe mình trong Chúa?

Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô vào thời điểm các tín hữu đang chia rẽ trầm trọng và sống sai trật vì nhiều người trong họ tự phụ, kiêu ngạo, tôn sùng con người làm lãnh tụ, gây nên bè phái. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nhắc cho họ biết suy nghĩ lại rằng khi được kêu gọi, trong vòng họ “không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều người quyền thế, chẳng nhiều người sang trọng.” Nhưng Ngài đã chọn “những sự dại ở thế gian,” “những sự yếu ở thế gian,” “những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có” (câu 27-28) với mục đích là để “làm hổ thẹn những người khôn” “làm hổ thẹn những sự mạnh” “làm những sự có ra không có”; và là “để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 29). Con người có cái nhìn hạn hẹp hướng xuống đất thấp nên thích trông cậy và khoe khoang quyền thế, sự giàu có, và khôn ngoan của mình. Họ tự hào rằng bàn tay ta làm nên tất cả, nên xem thường ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Nhưng khi ngước lên cao để thấy Đấng khôn ngoan vô hạn, quyền năng cao cả, thì những gì con người tự hào chỉ là con số không trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy tại sao Chúa lại chọn những gì thế gian cho là dại dột, những người thế gian cho là yếu kém, những gì thế gian cho là hèn hạ, thấp kém, bị khinh chê? Lý do là để làm cho mọi giá trị của thế gian ra hư không, làm cho những sự có thành không có. Và như vậy, không còn ai dám tự phụ, khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời được.

Do đó, Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta được ở trong Đấng Christ, là Đấng đã làm cho chúng ta được trở nên công chính, được thánh hóa và được cứu chuộc (câu 30). Khi nhìn lại chính mình và nhìn lên ơn cứu chuộc của Chúa, chúng ta chỉ có thể tự hào khoe mình trong Chúa mà thôi, bởi chúng ta ý thức rằng những gì chúng ta có được là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự tự phụ và chia rẽ không có chỗ đứng trong một cộng đồng chỉ biết khoe mình trong Chúa.

Bạn có hay khoe khoang về địa vị, học thức, sự giàu có của mình không? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Tạ ơn Chúa đã chọn lựa con là con người hèn mọn không đáng chi để ban cho con sự cứu rỗi. Xin giúp con nhận biết chính mình để luôn ghi nhớ ơn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top