Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017


Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2017

Nê-hê-mi 8:9-18
Đáp Ứng Lời Chúa

“Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Ít-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng phản ứng thế nào khi nghe Lời Chúa? Họ làm gì khi nghe ông Nê-hê-mi và người Lê-vi khuyên giải? Không chỉ đáp ứng về phương diện cảm xúc, dân chúng cũng có hành động nào để đáp ứng Lời Chúa? Sự đáp ứng này đem đến kết quả nào? Bạn nhận ra tác động quan trọng nào của Lời Chúa trên đời sống tâm linh mình?

Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta một Đức Chúa Trời yêu thương nhưng cũng công chính và thánh khiết tuyệt đối, bởi đó phô bày mọi chỗ tối tăm và những góc khuất trong cuộc đời chúng ta. Người Giu-đa “đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp,” họ nhìn biết tình trạng đáng chết của mình khi đối diện với Luật Pháp của Đức Chúa Trời (câu 9).

Tạ ơn Chúa vì Lời Chúa không chỉ khiến chúng ta phải than khóc, sợ hãi về tội lỗi và hậu quả của nó trên đời sống chúng ta nhưng cũng đem chúng ta đến ân sủng dư dật của Chúa để hưởng được tình yêu, sự tha thứ, và phục hồi tâm linh. Toàn dân “cùng vui vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình” (câu 12b). Dân chúng đã trải nghiệm sự vui mừng trong Lời Chúa, và chính niềm vui trong Chúa đã đem đến cho họ một sinh lực mới (câu 10b). Cảm tạ Chúa vì khi chúng ta biết Chân Lý, thì Chân Lý sẽ giải thoát chúng ta (Giăng 8:32). Tiên tri Ê-sai đã được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi để phục vụ Đức Chúa Trời; và ông Phao-lô đã kinh nghiệm một đời sống mới và trở nên sứ đồ hữu ích của Chúa Giê-xu.

Hơn thế nữa, Lời Chúa đã đem dân chúng đến chỗ vâng phục trọn vẹn. Khi lắng nghe Luật Pháp, họ nhận ra từ rất lâu họ đã bỏ qua những quy định phải thực hiện trong ngày Lễ Lều Tạm (câu 14-15, 17). Không một lý luận phản bác nào được đưa ra, cũng không một người nào cho rằng những luật lệ đó đã xưa cũ. Tất cả đều đứng lên và ngay lập tức thực hiện điều Luật Pháp dạy bảo (câu 16). Và chính sự vâng lời tuyệt đối này đã đem họ đến một kết quả lạ lùng, đó là “có sự rất vui mừng” giữa dân Chúa (câu 17b). Ngày nay, nhiều người thấy Lời Chúa thật nặng nề, khô khan. Nhiều người cho rằng Lời Chúa đã lấy đi thú vui trong đời sống họ. Nhưng tại đây, trải nghiệm của người Giu-đa cho chúng ta thấy Lời Chúa đã đem những người ly tán trở về hiệp một với nhau, những tấm lòng bị tổn thương và những tâm hồn khóc lóc đau khổ trở nên vui mừng. Cảm tạ Chúa vì sự chữa lành và khôi phục lạ lùng từ Lời Ngài.

Bạn cảm nhận Lời Chúa ra sao?

Tạ ơn Chúa vì Lời Chúa cho con sự ngọt ngào, yêu thương, và phục hồi đời sống con; xin cho con luôn tin cậy và vâng phục Chúa trọn vẹn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top