Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017


Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2017

II Sử Ký 34:14-33
Phục Hồi Tâm Linh

“Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về người Ít-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Ít-ra-ên phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lên ngôi, ông Giô-si-a cải tổ đất nước thế nào? Việc này ảnh hưởng đời sống tâm linh dân chúng ra sao? Kết quả đời sống tâm linh của dân chúng được phục hồi là gì? Bạn cần làm gì để được phục hồi tâm linh?

Năm thứ mười hai sau khi lên ngôi, Vua Giô-si-a bắt đầu tiến hành thanh tẩy đất nước, phá bỏ các nơi cao trong xứ, đập bỏ hết các hình tượng tà thần, chỉnh đốn lại việc sửa sang Đền Thờ (câu 1-13). Nhờ vậy, ông đã tìm thấy quyển sách Luật Pháp của Chúa đã bị bỏ quên.

Khi nghe đọc sách Luật Pháp của Chúa, Vua Giô-si-a đã tỏ ra kinh hãi vô cùng, ông xé áo mình bày tỏ nỗi đau buồn. Có lẽ vua đã tìm ra nguyên nhân đất nước ông trải qua nhiều thế hệ không được Chúa ban phước là do dân tộc ông đã bỏ quên Luật Pháp của Chúa mà thờ lạy tà thần; họ đã bất tuân những điều Chúa dạy trong quyển sách Luật Pháp đó. Vì vậy, Vua Giô-si-a đã triệu tập mọi người lên Đền Thờ, đọc cho họ nghe sách Luật Pháp và truyền lệnh cho dân chúng tái dâng hiến đời sống mình cho Chúa và hết lòng tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Lòng tôn kính Đức Chúa Trời của Vua Giô-si-a đã gây ảnh hưởng tốt trên toàn dân, nhiều người được phục hồi đời sống tâm linh. Do đó, Đức Chúa Trời đã không thi hành sự phán xét của Ngài trên dân chúng nữa.

Mỗi chúng ta hãy chân thành đến trước mặt Chúa và xét xem đời sống tâm linh của chúng ta đang mạnh mẽ hay yếu đuối, đang nóng cháy hay nguội lạnh. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết sự sa sút của chúng ta đến từ đâu. Và hãy cầu xin Chúa Thánh Linh phục hồi đời sống tâm linh của chúng ta. Lời Chúa luôn nhắc nhở rằng: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Trước giả Thi Thiên cũng đã nói lên kinh nghiệm của mình rằng: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại” (Thi Thiên 119:50).

Ngày nay, mỗi chúng ta đều có quyển sách Luật Pháp của Chúa là Kinh Thánh; nhưng quan trọng là chúng ta đang cất giữ Lời Chúa ở đâu? Trong lòng, trong tâm trí, hay một nơi nào đó chúng ta không nhớ đến? Coi chừng chúng ta chỉ còn cuốn sách bằng giấy hay bằng chữ trong điện thoại nhưng Lời sống và linh nghiệm thì đã lạc mất đâu rồi!

Lạy Chúa, xin tha thứ sự yếu đuối và sa sút của con. Xin phục hồi đời sống tâm linh con qua Lời Chúa để con có sức sống, mạnh mẽ bước đi với Ngài và làm chứng nhân cho Chúa trong những ngày cuối cùng trên đất.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top