Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017


Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017

Gia-cơ 5:19-20
Phục Hồi Đức Tin

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ kêu gọi các tín hữu cần quan tâm đến những người nào và làm gì cho họ? Giúp phục hồi đức tin của một người có ý nghĩa gì? Khi biết một người đang sa sút đức tin, bạn làm gì để giúp họ?

Kết thúc thư Gia-cơ, trước giả kêu gọi tinh thần quan tâm, cưu mang, cầu thay cho nhau. Dù ông Gia-cơ không nêu rõ việc cầu nguyện trong hai câu cuối này nhưng chúng ta có thể biết được ngụ ý của ông. Nếu chúng ta đã cầu nguyện cho những người bệnh tật thì chúng ta lại càng phải cầu thay nhiều hơn cho những người đang “lầm lạc xa cách lẽ thật” (câu 19). Một người xa cách chân lý, rõ ràng là họ đang sa vào tội lỗi, đang dần dần lìa xa ý muốn Đức Chúa Trời và có nếp sống không phù hợp với những gì mình đã tin. Thật đáng buồn thay khi thấy anh chị em trong cộng đồng đức tin của chúng ta sa sút và lầm lạc trong tội lỗi! Vì thế, ông Gia-cơ khuyên chúng ta phải biết quan tâm đến những người này, cầu thay cho họ và giúp đỡ họ quay về với Chúa.

Trước giả khẳng định rằng: “Người làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết” (câu 20). Chúng ta biết hậu quả của sự lầm lạc sa vào tội lỗi là “sự chết” (Rô-ma 6:23). Anh chị em chúng ta là những người từng quyết định đặt đức tin mình nơi Chúa mà nay bị tội lỗi cám dỗ và sa ngã thì chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ họ. Khi chúng ta cầu nguyện và tìm mọi cách giúp họ khôi phục đức tin, quay lại con đường đúng với chân lý thì chúng ta cứu được linh hồn họ. Một linh hồn quý hơn cả thế gian (Ma-thi-ơ 16:26).

Tuy nhiên, khi chúng ta giúp anh chị em đang sa sút, chúng ta phải đến bằng tình yêu thương vì “sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Để đức tin của người đó được phục hồi, để họ nhận ra tội lỗi mà ăn năn quay về với Chúa. Trước hết họ phải cảm nhận được sự quan tâm, khích lệ bằng tình yêu thương của chúng ta. Hãy dùng Lời Chúa để giúp họ nhận ra tội và chính Chúa Thánh Linh là Đấng tác động để họ tự xưng tội chứ chúng ta không nên định tội hay xử đoán họ. Chúng ta không được thỏa hiệp hay đồng lõa với tội lỗi, mà hãy cho anh chị em đó biết những lời hứa của Chúa về sự tha tội để họ mạnh dạn đến với Chúa và ăn năn.

Trước hết, hãy xét lại chính mình xem đức tin mình có đang sa sút không? Nếu biết có ai đang lầm lạc, xin dâng lên Chúa lời cầu thay và tìm cách giúp họ quay trở lại với Ngài. Bạn có thường làm như vậy không?

Lạy Chúa, xin giúp con giữ vững đức tin trong Chúa, cho con biết quan tâm đến anh chị em đang sa ngã để con kiên trì cầu nguyện và tìm cách giúp họ phục hồi đức tin nơi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-na 3-4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top