Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017

I Cô-rinh-tô 1:10-12
Nhìn Xem Chúa

“Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phân rẽ thành bao nhiêu nhóm? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ này? Sự phân rẽ này có phải là mong muốn của những người lãnh đạo thuộc linh? Theo bạn, nhóm nào đúng trong bốn nhóm kể trên?

Ba nhân vật được các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhắc đến là các ông Phao-lô, A-bô-lô, và Sê-pha. Họ đều là những người đã từng trải qua công tác phục vụ Chúa tại Hội Thánh này. Mỗi vị lãnh đạo đều có những đặc điểm mà các tín hữu tại đây thấy yêu thích. Có người thích cách giảng dạy uyên thâm, sâu sắc của Sứ đồ Phao-lô; có người thích sự thẳng thắn, bộc trực trong cách giảng dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ; và nhóm khác thì thích cách hùng biện của ông A-bô-lô… Tuy nhiên, có phải chỉ đơn giản như thế không? Dưới sự xách động của những thành phần không tốt đã khiến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô phân biệt giữa những tín hữu ngoại bang và tín hữu Do Thái trong Hội Thánh. Không dừng lại tại đó, chính trong nhóm những tín hữu ngoại bang cũng không có sự hiệp nhất mà chia thành hai nhóm: Nhóm ủng hộ Sứ đồ Phao-lô và nhóm ủng hộ ông A-bô-lô. Một điều chắc là cả ba nhân vật trên không ai mong muốn có tình trạng như thế xảy đến với Hội Thánh Chúa. Chỉ vì những tín hữu suy nghĩ cạn cợt, mắc bẫy của Sa-tan đã giăng, nên tự cho rằng mình không thể đứng chung với nhau mà thôi. Nhóm thứ tư xưng mình thuộc về Đấng Christ. Phải chăng đây là nhóm thuộc linh nhất? Nếu suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta sẽ thấy họ không sai trong lời tuyên xưng, nhưng nếu họ thật sự là người có mối liên hệ với Đấng Christ và làm theo Lời Chúa thì chắc chắn sẽ chẳng tuyên xưng rằng họ chọn Đấng Christ như một lãnh tụ riêng của họ để chống lại ba nhóm kia. Cho nên Sứ đồ Phao-lô kể họ là một trong bốn nhóm gây nên sự phân rẽ trong Hội Thánh. Ngoại trừ, những người thuộc người nhà bà Cơ-lê-ô can đảm, dám sống theo Lời Chúa.

Ngày nay, tình trạng phe nhóm, chia rẽ trong Hội Thánh vẫn còn phổ biến. Khi tín hữu nhìn xem con người, tôn sùng lãnh đạo thì chắc chắn xảy ra tình trạng phe nhóm. Khi người lãnh đạo thiên vị, chạy theo những người ủng hộ mình thì tình trạng chia rẽ chắc chắn xảy ra. Chỉ khi nào từ người lãnh đạo đến tín hữu cùng nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin thì Hội Thánh mới đi đến sự hiệp nhất để tất cả cùng nắm tay nhau gây dựng và phát triển Nước Chúa.

Hội Thánh bạn có đang ở trong tình trạng chia rẽ không? Bạn xin Chúa cho mình làm gì để thay đổi tình trạng tồi tệ ấy?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn thuận phục thánh ý Chúa, nhìn xem Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin để con và Hội Thánh cùng nhau gây dựng và phát triển Nước Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top