Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2017

 

Giăng 12:27-36
Trở Nên Con Cái của Sự Sáng

 

“Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng” (câu 36).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã mạc khải về Ngài với đoàn dân qua câu 35-36 như thế nào? Thành ngữ “Con cái của sự sáng” của người Do Thái mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để trở nên con cái của sự sáng? Bạn sống thế nào để mọi người thấy bạn là con cái của sự sáng?

 

Khi đoàn dân thắc mắc rằng, “Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34), Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp với họ vì Ngài thấy họ đã hiểu quá sai về Chúa và về sự chết thay cho tội lỗi của họ mà Ngài sắp phải chịu. Nhưng Chúa mạc khải cho họ biết rằng Ngài là sự sáng để họ đến với Ngài là ánh sáng của sự sống mà được cứu linh hồn, chứ không phải đến với Ngài như là vị vua trên đất để được cứu khỏi ách nô lệ của La Mã. Chúa nhắc họ rằng cơ hội đi trong sự sáng sắp hết, Ngài sẽ chịu chết, và dân tộc Do Thái sẽ đi trong tối tăm vì đã khước từ sự sáng. Người đi trong sự tối tăm sẽ không biết mình đi đâu, chỉ khi đi trong ánh sáng của sự sống mới thấy rõ con đường dẫn đến sự sống đời đời. Rồi Chúa cảnh báo họ rằng trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của sự sáng vì cơ hội sẽ sớm qua đi (câu 36). “Con cái của sự sáng” là một thành ngữ của Do Thái có ý nghĩa là “mang bản chất tốt đẹp của sự sáng, luôn đi trong sự sáng Chúa.” Khi tương giao với Chúa Sự Sáng, chúng ta sẽ không còn đi trong bóng tối của thế gian nữa. Dù ở trong thế gian nhưng có sự sáng của Chúa soi đường, chúng ta không còn sống trong bóng tối tội lỗi. Sau đó, Chúa rời khỏi đoàn dân và ẩn mình một thời gian.

 

Thế gian đang sống trong bóng tối tăm, tâm linh chìm ngập trong màn đêm tội lỗi. Chúa Giê-xu là sự sáng thật soi ra trong nơi tối tăm. Để làm điều đó, Chúa phải bị treo lên, Ngài phải chết thay cho nhân loại để đem sự sáng thật đến với những người đang ở trong bóng tối của sự chết và tội lỗi. Lời dạy của Chúa rất rõ ràng và đầy đủ, vấn đề còn lại là người nghe có bằng lòng tin Ngài để được trở nên con cái của sự sáng không. Ngày nay, mỗi chúng ta là những người đã nhận lấy ánh sáng của Chúa và bước đi trong sự sáng của Ngài, trách nhiệm của chúng ta là phải phản chiếu ánh sáng của Chúa Giê-xu cho những người chung quanh nhìn thấy qua lời nói, việc làm và cách cư xử của chúng ta mà đến với sự sáng của Chúa.

 

Bạn bè, xóm giềng có thấy sự sáng của Chúa qua đời sống của bạn không?

 

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã bằng lòng treo thân trên cây thập tự để đem sự sáng thật đến cho con. Xin cho con sống phản chiếu sự sáng của Chúa cho bạn bè và những người chung quanh con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 9.

 

 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

 

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top