Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2017

Nê-hê-mi 2:17-18
Kêu Gọi Mọi Người Chung Tay

“Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa” (câu 17b).

Câu hỏi suy ngẫm: ÔngNê-hê-mi đã chỉ ra tình cảnh của người Giu-đa thế nào? Ông kêu gọi người Giu-đa làm gì? Ông Nê-hê-mi đã làm vững đức tin và khích lệ tinh thần của người Giu-đa như thế nào? Chúng ta áp dụng bài học này cho công việc Chúa ra sao?

Sau khi ông Nê-hê-mi đã khảo sát xong hiện trạng của thành Giê-ru-sa-lem, ông bắt đầu kêu gọi mọi người dân Giu-đa hãy cùng nhau chung sức chung lòng quyết tâm xây sửa lại các tường thành bị phá hoang và những cánh cửa bị cháy rụi (câu 17). Ông không ngần ngại chỉ ra tình cảnh khốn khổ của người Giu-đa và khẳng định rằng ấy là một sự sỉ nhục cho dân tộc mình. Bởi những dân tộc chung quanh sẽ nhìn vào và chê cười sự đổ nát của tường thành Giê-ru-sa-lem. Và quan trọng hơn hết là họ sẽ cười nhạo Đấng mà người Giu-đa thờ phượng và Danh Chúa sẽ bị xấu hổ giữa vòng dân ngoại. Chính vì vậy mà ông Nê-hê-mi kêu gọi mọi người hãy cùng nhau xây cất lại vách thành Giê-ru-sa-lem.

Để làm vững đức tin và khích lệ tinh thần dân chúng, ông Nê-hê-mi đã chia sẻ với họ cách mà bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông, đồng thời minh chứng cho họ thấy rằng ngay cả Vua Ạt-ta-xét-xe cũng đã đồng thuận với ông về ý định xây cất lại tường thành bị đổ nát cũng như hỗ trợ mọi cách để công việc được tiến hành nhanh chóng (câu 18a). Điều vui mừng là mọi người dân Giu-đa đã cảm thấy được khích lệ và vững tin nơi Đức Chúa Trời trước sự chia sẻ và lời làm chứng sống động của ông Nê-hê-mi. Vì thế, họ đã hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi xây sửa lại vách thành, và họ còn tự khuyến khích nhau cùng bắt tay vào công việc (câu 18b). Sự thành công của ông Nê-hê-mi chính là ông không làm việc một mình nhưng giúp cho mọi người cùng thấy được trách nhiệm để chung tay góp sức vào công việc lớn của Nhà Chúa.

Mỗi con dân Chúa đều có trách nhiệm với công việc chung của Hội Thánh chứ không riêng gì người lãnh đạo. Bài học hôm nay thách thức chúng ta dám đứng vào chỗ Chúa đặt để mình để kêu gọi con dân Chúa cùng hiệp sức, hiệp lòng dấn thân vào công việc Chúa. Tinh thần hưởng ứng nhiệt thành của người Giu-đa trước sự kêu gọi của ông Nê-hê-mi, “Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại”cũng là một sự khích lệ lớn cho những ai vẫn đang do dự trước những tình cảnh khó khăn mà Hội Thánh đang đối diện. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay gánh vác công việc Nhà Chúa, trông mong sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời và trải nghiệm quyền năng thần kỳ của Ngài.

Điều gì khiến bạn còn chần chừ chưa tham gia công việc Chúa kêu gọi?

Lạy Chúa, xin cho con có lòng sẵn sàng đáp ứng trước sự kêu gọi công việc Chúa chung của Hội Thánh. Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, xin cho con vẫn sẵn sàng hiệp lòng chung sức với anh chị em con, bắt tay làm công việc Chúa giao phó.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top