Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2017

Thi Thiên 37:5-7, 16-20
Tin Cậy Đấng Toàn Năng và Toàn Tri

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cần phải “phó thác” mọi sự cho Đức Giê-hô-va (câu 5-7)? Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng góp phần nào trong sức mạnh thuộc linh của bạn hiện nay? Câu 16-20 cho biết gì về một Đức Chúa Trời Toàn Tri luôn quan tâm đến chúng ta?

Khi chúng ta “phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va… thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5). “Việc ấy” là việc“Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (câu 4b) và “khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ” (câu 6). Khi không tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng và giành quyền tự quyết cho cuộc đời mình, chúng ta sẽ không nhìn thấy việc Ngài làm trên đời sống chúng ta. Phải chăng chúng ta đã mất quá nhiều sức mạnh thuộc linh và trở nên mệt mỏi do cứ mãi “phiền lòng” vì người ác, hoặc cố gắng để bảo vệ “công bình”“lý đoán” của mình? Có những thời kỳ trong cuộc sống, chúng ta cần phải “yên tịnh”“chờ đợi” Đức Giê-hô-va (câu 7) vì Đức Chúa Trời có năng quyền làm được mọi sự theo thời điểm của Ngài. Vua Đa-vít đã phải chờ đợi 15 năm từ khi được xức dầu cho đến khi lên ngôi (II Sử Ký 2-5). Ông đã không hề “phiền lòng” hay “ghen tị” với Vua Sau-lơ.

Để có sức mạnh thuộc linh, ngoài việc tin cậy nơi sự toàn năng của Đức Chúa Trời, cũng cần phải tin cậy nơi sự toàn tri của Ngài nữa. Đức Chúa Trời biết nhu cầu thật sự và những điều kín giấu của chúng ta (câu 16). “Người ác” có thể đạt được “sự dư dật,” nhưng lại không giá trị bằng điều có vẻ là “ít” Đức Chúa Trời ban cho “người công bình.” Điều quan trọng của một đời sống không phải là sở hữu nhiều hay ít nhưng là vui thỏa, và nhận biết ý nghĩa của đời sống có Chúa, và chỉ có Đấng Sáng Tạo mới có năng quyền đáp ứng những điều ấy cho chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Chúa Trời còn biết gánh nặng của chúng ta (câu 17). “Người ác” dùng “cánh tay” của mình để tự bảo vệ mình và chúng chắc sẽ “bị gãy,” nhưng Đức Chúa Trời luôn đỡ nâng chúng ta kịp lúc. Chúng ta không được hứa là sẽ không gặp bất kỳ thử thách khó khăn nào, nhưng chúng ta được hứa rằng Chúa sẽ cùng đi với chúng ta trong mọi hoàn cảnh (Thi Thiên 23:2, 4) và không để cho sự thử thách nào vượt quá sức chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:13). Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời còn biết rõ năm tháng của cuộc đời chúng ta (câu 18a). Ngài có chương trình cho cuộc đời chúng ta và khi chúng ta thuận phục ý muốn Ngài, ngày tháng cuộc đời của chúng ta sẽ không “phải héo như cỏ” (câu 2b) mà “sẽ còn đến đời đời” (câu 18b).

Bạn có tin tưởng và phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con đặt lòng tin của con nơi Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri, là Đấng ban cho con sức mạnh thuộc linh và sự thành công trong cuộc sống.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 96-97.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top