Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017


Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017

Thi Thiên 37:1-4
Thái Độ của Tâm Trí

“Chớ phiền lòng vì cớ người làm dữ, cũng đừng ghen tị người tập tành sự gian ác” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta không nên và nên có thái độ nào với người ác? Vì sao? Theo bạn, những lời khuyên này có dễ thực hành không? Vì sao? Việc thay đổi thái độ tâm trí theo Kinh Thánh sẽ quyết định sức mạnh thuộc linh của bạn như thế nào?

Tất cả học sinh đều kinh nghiệm một sự thật: Có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Điều này cũng dường như đúng trong lãnh vực thuộc linh. Vua Đa-vít cũng nhiều lần phải tranh chiến với chính mình để chọn lựa sống kính sợ Chúa. Thi Thiên 37 cho chúng ta một số nguyên tắc quan trọng để nhận được sức mạnh thuộc linh, và điều đầu tiên đến từ lãnh vực tâm trí.

Có hai lời khuyên quan trọng tại đây. Về phương diện tiêu cực, trước giả khuyên chúng ta “chớ phiền lòng” và cũng “đừng ghen tị” với những người ác (câu 1). Phiền lòng có nghĩa là bực tức, nổi giận. Chúng ta không nên quá quan tâm đến những người làm ác, dành nhiều thời gian để đối phó với họ mà đánh mất mục tiêu đời mình và niềm vui trong cuộc sống. Cũng đừng nên ghen tị với họ, nói cách khác, đừng ham muốn hay bắt chước họ. Vì sao trước giả khuyên chúng ta “chớ phiền lòng” cũng “đừng ghen tị” với những người ác? Thứ nhất, là vì người ác cũng có lúc được thịnh vượng và điều này khiến chúng ta có xu hướng ghen tị, muốn được như họ. Câu 2 nói rằng “chẳng bao lâu,” có nghĩa là trước khi “bị phát”“phải héo” thì người ác cũng có những thời điểm “tươi xanh.” Thứ hai, là dù có những thời điểm thịnh vượng thì người ác chắc sẽ bị đoán phạt. “Chớ phiền lòng” vì công lý của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực thi. “Đừng ghen tị” vì nếu chúng ta trở nên giống như người ác thì chúng ta cũng sẽ cùng chung số phận với họ.

Về phương diện tích cực, trước giả khuyên chúng ta “hãy tin cậy”“khoái lạc” nơi Đức Giê-hô-va (câu 3-4). Vì sao? Vì Ngài là “thành tín” (câu 3) và là Đấng duy nhất biết nhu cầu của chúng ta và ban cho chúng ta “điều lòng mình ao ước” (câu 4).

Thái độ của tâm trí rất quan trọng đối với đời sống tâm linh. Vì một thái độ tâm trí đúng là điểm khởi đầu để nhận được sức mạnh thuộc linh và sống đúng. Khi một người tin cậy Đức Chúa Trời và sự thành tín của Ngài, người đó sẽ không còn ham muốn sự thịnh vượng tạm bợ của người ác, nhưng sẽ “làm điều lành,” nhận biết ý muốn Chúa, vai trò và trách nhiệm Chúa giao phó và cứ “ở trong xứ,” sống một cuộc sống “khoái lạc” và thỏa lòng. Vì vậy, “đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Có khi nào bạn ganh tị hay phiền lòng với người làm ác không?

Lạy Chúa xin cho con nhận biết ý Chúa trong đời sống của con. Xin biến hóa tâm thần con và cho con biết sống nhờ sức mạnh thuộc linh của Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 94-95.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top