Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017


Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2017

Nê-hê-mi 6:15-19
Nhận Lấy Chiến Thắng

“Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vách thành Giê-ru-sa-lem hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Công trình này có ý nghĩa thế nào? Ông Nê-hê-mi thừa nhận sự thành công đến từ đâu (câu 16)? Điều gì tiếp tục xảy ra sau khi công trình hoàn tất? Điều này cho bạn hiểu gì về bản chất của cuộc chiến thuộc linh? Bạn cần đối phó như thế nào?

Với sự khởi đầu bằng hai bàn tay trắng, giặc ngoài, thù trong, có những khi phải làm việc trong tình trạng chiến tranh, năm lần bảy lượt kẻ thù ngăm đe lấy mạng sống ông Nê-hê-mi (chương 2-4), nhưng rồi công trình xây sửa cũng hoàn thành trong 52 ngày. Việc vách thành hoàn tất không chỉ đem đến sự bảo vệ, an toàn cho cư dân Giê-ru-sa-lem, mà còn làm kinh động các dân tộc lân bang (câu 16a). Là một người được Đức Chúa Trời sử dụng cho công trình này, nhưng khi nhìn lại những gì đã trải qua, ông Nê-hê-mi đã khiêm cung, hạ mình mà nói rằng “công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi” (câu 16b). Trong niềm vui mừng lớn, ông Nê-hê-mi vẫn ý thức đây là việc Đức Chúa Trời làm và dâng vinh quang cho Ngài. Trong suốt cuộc chiến, chúng ta có thể phải đối diện với nhiều kẻ thù đến từ thế gian, chúng ta dễ tìm kiếm sự cứu giúp của Đức Chúa Trời; nhưng khi thành công thì chúng ta sẽ phải đối diện với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm: Sự kiêu ngạo của chính mình (Châm Ngôn 16:18).

Vách thành đã xây sửa xong, âm mưu của kẻ thù đã thất bại, nhưng họ vẫn chưa dừng cuộc chiến với người Giu-đa tại đây. Tổng trấn Tô-bi-gia, người cùng với ông San-ba-lát trong liên minh chống việc xây sửa vách thành (4:1-3) tiếp tục liên lạc và lôi kéo những người Giu-đa để chống phá ông Nê-hê-mi. Những người đã liên lạc với ông Tô-bi-gia là “các người tước vị của xứ Giu-đa” (câu 17a), đây là những người quý tộc, có chức quyền tại Do Thái. Những người Giu-đa này thay vì đứng cùng với dân Chúa và ông Nê-hê-mi, thì lại đi nói tốt cho ông Tô-bi-gia (Châm Ngôn 28:4), người chỉ muốn làm ông Nê-hê-mi phải run sợ (câu 19b).

Cuộc chiến với điều ác là một cuộc chiến không có hồi kết cho đến chừng chúng ta bước vào sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta cần phải luôn giữ kỷ luật thuộc linh, nuôi dưỡng mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, siêng năng trang bị Lời Chúa, nhạy bén với ý muốn của Chúa Thánh Linh, kiên định với những thói quen thuộc linh, và trông đợi ân sủng đến từ Đức Chúa Trời để sống đắc thắng cho Chúa.

Qua chủ đề “Kỷ Luật Thuộc Linh,” bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì? Bạn có những quyết định nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn cam kết giữ những kỷ luật thuộc linh để con không sa vào sự cám dỗ và tấn công của ma quỷ. Xin cho con luôn sống khiêm nhường và luôn dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 42.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top