Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017


Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2017

Nê-hê-mi 6:5-9
Nhận Thức Lòng Chính Trực

“Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ năm, ông San-ba-lát tấn công ông Nê-hê-mi bằng cách nào? Ông Nê-hê-mi đã phản ứng ra sao? Chiến thuật này đặc biệt xảy ra trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay thế nào?

Lần thứ năm, ông San-ba-lát sai người đem thư đến cho ông Nê-hê-mi nhưng lại không niêm phong (câu 5) với chủ ý muốn cho người khác tự do đọc. Ông San-ba-lát muốn công khai bức thư vì trong thư là lời vu khống lòng chính trực của ông Nê-hê-mi. Lá thư viết rằng: “Trong các dân tộc người ta nghe đồn…và cứ theo lời đồn đó…” (câu 6). Tất cả chỉ là lời đồn thổi. Nhân chứng duy nhất trong bức thư là ông Gát-mu, tức là Ghê-sem người A-rập (câu 1), một kẻ thù chống phá người Giu-đa và người không phải là người Giu-đa lại làm chứng về người Giu-đa! Nói cách khác, đây rõ ràng là một nhân chứng dối! Và điều mà ông San-ba-lát muốn đồn ra đó là ông Nê-hê-mi âm mưu phản nghịch để làm vua.

Lòng chính trực là một trong những kỷ luật thuộc linh quan trọng đối với mọi con dân Chúa. Kẻ thù không ngần ngại tấn công vào điểm mấu chốt này. Người phục vụ Chúa phải cẩn trọng giữ kỷ luật về lòng chính trực của mình trước Chúa và người khác trong lãnh vực tiền bạc, tình cảm, điều hành công việc, thái độ cư xử, đạo đức về lời nói và lời viết ra… Ông Nê-hê-mi đã vững vàng và nhận ra mưu chước của kẻ thù, không để ông San-ba-lát lung lay khiến sao lãng “công việc lớn” Chúa giao. Trước hết, ông xác định lòng chính trực của mình (câu 8). Kế đến, ông nhận biết mục đích của kẻ thù là muốn ông rời bỏ công việc Chúa giao. Vì vậy ông quyết định giữ kỷ luật để bền lòng theo đuổi công việc hệ trọng của mình (câu 9a). Và quan trọng nhất là ông đã cầu nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh để giữ vững công việc (câu 9b). Ông Nê-hê-mi đã không mất quá nhiều thì giờ để tranh luận hay thanh minh với kẻ thù, cũng không hề nao núng, nản lòng, hay rời bỏ công việc, nhưng cứ tiếp tục tìm kiếm sức lực từ nơi Chúa và hoàn thành trách nhiệm Chúa giao.

Nếu ông San-ba-lát sống trong thời đại ngày nay thì có lẽ ông sẽ viết một email gửi cho nhiều người (group email), ngay cả những người không liên quan đến câu chuyện, hoặc ông sẽ gửi một tin nhắn lên Facebook hoặc Twitter, sau một vài ngày sẽ tháo gỡ xuống. Là Cơ Đốc nhân, sống trong sự sáng, xin Chúa cho chúng ta hãy cẩn trọng và có trách nhiệm về những gì mình nói và viết ra. Hãy giữ kỷ luật đạo đức Cơ Đốc trong cuộc sống hằng ngày, trong mọi lúc, mọi nơi (Châm Ngôn 26:18-19).

Bạn có quan tâm giữ kỷ luật về lòng chính trực và đạo đức trong cuộc sống không?

Lạy Chúa xin cho con rèn luyện kỷ luật thuộc linh mỗi ngày. Xin Chúa thêm sức cho con để con vững vàng trước mọi tấn công của kẻ thù và sống chính trực cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top