Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017


Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017

Ê-xơ-tê 4:15-17
Khẩn Cầu trong Sự Kiêng Ăn

“Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa” (câu 16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê và người Giu-đa đang đối diện vấn đề nào? Bà yêu cầu ông Mạc-đô-chê làm gì? Ông Mạc-đô-chê đã đáp ứng yêu cầu của bà Ê-xơ-tê thế nào? Bạn học được gì qua tinh thần của bà Ê-xơ-tê?

Từ những câu đầu của chương 4, chúng ta biết người Giu-đa đang phải đối diện với nan đề lớn liên quan đến sự sống còn của cả dân tộc. Hết thảy người Giu-đa đang hoảng sợ và thảm sầu trước mưu đồ tiêu diệt người Giu-đa của ông Ha-man. Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng thuộc người Giu-đa, và bà còn đang đối diện với nan đề khác nữa, đó là đã 30 ngày rồi bà không được vua vời vào cung (câu 11). Tuy nhiên, đứng trước sự tồn vong của dân tộc và nhận được lời nhắc nhở của người cha nuôi là ông Mạc-đô-chê (câu 14), bà đã quyết định sẽ liều mình vì dân tộc.

Bà kêu gọi hết thảy người Giu-đa hiệp lại, đồng một lòng kiêng ăn cầu nguyện trong ba ngày trước khi bà vào yết kiến vua. Chính bà và những nô tì cũng sẽ kiêng ăn (câu 16a). Dù Danh Đức Chúa Trời không được nhắc đến trong cả sách Ê-xơ-tê, nhưng chính tại thời điểm này, người đọc nhận biết rõ sự tể trị của Chúa cùng tấm lòng hướng về Chúa của dân tộc Giu-đa. Họ kiêng ăn là để hết lòng kêu cầu sự giải cứu từ Chúa, mong chờ ơn thương xót và lòng khoan dung của Ngài đoái đến dân chúng.

Bà Ê-xơ-tê biết rõ việc đường đột yết kiến vua mà không có lệnh vua là trái luật pháp (câu 16b). Nhưng bởi lòng yêu dân tộc, bà sẵn sàng dấn thân với lòng tin quyết qua câu nói bất hủ “nếu tôi phải chết thì tôi chết” (câu 16b). Câu nói này thể hiện sự đầu phục ý muốn Chúa dù phải trả giá cả tính mạng. Do đó, bà cần sự cầu thay của dân chúng và chính bà cũng cần kiêng ăn để tìm biết ý Chúa trong quyết định hy sinh này. Ông Mạc-đô-chê đã “làm theo mọi điều” bà Ê-xơ-tê yêu cầu (câu 17). Chắc chắn ông đã kêu gọi người Giu-đa nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ để kiêng ăn cầu nguyện cho việc bà Ê-xơ-tê vào gặp vua để xin cho sự sống còn của chính họ.

Nhiều lần Kinh Thánh cho thấy khi đối diện với vấn đề lớn, con dân Chúa hay chính Chúa Giê-xu đã kiêng ăn cầu nguyện (Ma-thi-ơ 4:1-2; Công Vụ 13:2-3; Giô-na 3:5;…). Cầu khẩn trong sự kiêng ăn bày tỏ tấm lòng hạ mình và muốn tập trung tấm lòng, tâm trí hướng về Chúa để tha thiết kêu cầu sự giúp đỡ, sự thêm sức, sự đoái xem, và hành động của Chúa. Đây là một trong những kỷ luật tâm linh mà con cái Chúa cần thực hiện.

Bạn có thường kêu cầu với Chúa trong sự kiêng ăn không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết dành thời gian kiêng ăn cầu khẩn cùng Ngài cho những nan đề trong cuộc sống, cho gia đình, cho Hội Thánh, và cho cả những người chưa được cứu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top