Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017


Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017

I Cô-rinh-tô 1:7-9
Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (Giăng 10:27-28).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời bảo đảm nào cho Cơ Đốc nhân đang trông đợi ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm (câu 8-9)? Ai sẽ thực hiện lời bảo đảm này? Lời bảo đảm có ý nghĩa thế nào đối với những người tin theo Chúa Giê-xu?

Sau lời nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rinh-tô về những điều họ cần làm khi trông đợi ngày của Chúa Giê-xu Christ hiện đến (câu 7), Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng tin chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng, Ngài sẽ gìn giữ họ được vững bền đến cuối cùng. Lý do không phải vì những tín hữu tại đây đã nhận được đầy đủ các ân tứ thuộc linh, song vì họ đã tin cậy Chúa Giê-xu Christ và hưởng được công giá cứu chuộc Ngài đã thực hiện. Lời bảo đảm được đặt nền tảng trên sự thành tín của Đức Chúa Trời (câu 9), cho thấy một sự chắc chắn không dời đổi. Khi một người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế, tội lỗi họ được tha thứ, Đức Chúa Trời kể người ấy là công chính trước mặt Ngài. Tuy nhiên, chúng ta vẫn trải qua những tháng ngày trên trần gian để chờ đợi ngày được sống với Chúa Giê-xu kính yêu. Trong thời gian ấy, đức tin của chúng ta cũng chịu rèn thử. Và dễ lắm có những lúc chúng ta cũng yếu đuối, sa sút, phạm tội… Tất cả tình trạng chúng ta trải qua như vui buồn, đau đớn, sung sướng, thất vọng… dù có lúc làm chúng ta nao núng nhưng không thể khiến chúng ta mất đức tin nơi Chúa Giê-xu. Những lúc chúng ta nguội lạnh, sa sút cũng không làm chúng ta mất đi sự cứu rỗi Đức Chúa Trời đã ban cho. Đức Chúa Trời Thành Tín – Đấng đã gọi chúng ta đến sự tương giao với Chúa Giê-xu Christ – đã hứa rằng Ngài sẽ gìn giữ để đức tin chúng ta vững bền đến cuối cùng trong Ngài.

Cụm từ “ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” nói đến thời kỳ Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ cai trị toàn thế gian trong vinh quang tuyệt đối cùng với những người thuộc về Ngài (Rô-ma 8:17). Trước đó sẽ có một sự phân chia theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, như đã được Chúa Giê-xu nói đến trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Những ai thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ cũng sẽ nhận được lời bảo đảm như đã nêu trên, được Đấng Thành Tín giữ gìn để họ không thiếu thốn chút nào, không chỗ trách được, và được Ngài chấp nhận. Lời bảo đảm thật sự vô cùng ý nghĩa cho những ai đang đặt lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Một sự chắc chắn không lay chuyển từ Đấng Không Thay Đổi. Bạn có nhận được lời bảo đảm này cho riêng mình chưa? Điều gì làm bạn lo lắng khi nghĩ đến ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại?

Lạy Chúa Thành Tín! Lòng con ca ngợi sự thành tín của Ngài. Xin giúp con nắm chắc lời hứa của Chúa để sống mỗi ngày trong vui mừng, trông mong ngày Chúa Giê-xu hiện đến.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top