Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017


Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017

I Cô-rinh-tô 1:7-9
Không Thiếu Một Ơn Nào

“Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “ơn” trong câu 7 đề cập đến ân tứ thuộc linh nào? Cơ Đốc nhân cần ơn gì để trông chờ ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm? Vì sao những ân tứ thuộc linh được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến khi đề cập việc họ đang trông đợi kỳ Chúa Giê-xu Christ hiện đến?

Niềm hy vọng lớn nhất của Cơ Đốc nhân chính là ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại. Trong ngày vui mừng ấy, chúng ta sẽ hưởng đầy đủ mọi phước hạnh thiêng liêng như Chúa đã hứa. Niềm vui đó lớn lao đến nỗi Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, những đau đớn trong hiện tại chẳng đáng so sánh gì với vinh quang trong ngày phước hạnh ấy (Rô-ma 8:18-23). Và đang khi sống trong niềm hy vọng ấy, Sứ đồ Phao-lô cho biết những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nhận được đầy đủ ơn ban từ Đức Chúa Trời, không thiếu thốn bất cứ ơn nào. Từ “ơn” ở đây, Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến những ân tứ thuộc linh. Dù ông không liệt kê một ân tứ thuộc linh nào, song chúng ta nhận biết đó là những điều con cái Chúa nhận được nhờ ân sủng của Ngài. Hay nói cách khác, đó là những điều Cơ Đốc nhân nhận được không bởi khả năng, hoặc do tìm kiếm, nhưng là sự ban cho theo ý của Đức Chúa Trời. Mặc khác, không phải một người có được đầy đủ mọi ơn ban cho, song mỗi người nhận lãnh một hay nhiều những ân tứ thuộc linh khác nhau, và không ai là không có. Riêng tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô khẳng định họ đã nhận lãnh được đầy đủ những ơn ban không thiếu một ơn nào.

Điều tiếp theo Sứ đồ Phao-lô muốn nhắn gửi, đó là đang khi mọi người trông chờ ngày Chúa Giê-xu hiện đến thì phải có trách nhiệm khuyên giục, nâng đỡ nhau để giữ vững đức tin (Hê-bơ-rơ 10:25), hầu cho không ai bị trễ nãi, bị bỏ lại trong ngày phước hạnh ấy. Trong những phần Kinh Thánh liệt kê các ân tứ thuộc linh đều nhắc đến mục đích ân tứ được ban cho là để “gây dựng thân thể Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 14:12; Ê-phê-sô 4:11-12). Nói cách khác, trong lúc mọi tín hữu ở khắp nơi nói chung, và những tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nói riêng, đang trông đợi ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm, thì họ được ban cho những ân tứ thuộc linh, không phải để phô bày khả năng rồi chỉ trích, chia rẽ nhau, nhưng để thực hiện ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời, gây dựng đức tin cho nhau, và giúp nhau giữ vững lòng tin cậy nơi Chúa. Đó cũng là điều nhắc nhở mỗi chúng ta ngày nay.

Bạn có đang được dư dật mọi ơn ban từ Chúa không? Bạn làm gì để bày tỏ lòng trông mong ngày Chúa tái lâm?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa đã ban cho con niềm hy vọng về ngày Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại. Xin giúp con sử dụng mọi ân tứ thuộc linh Ngài ban để gây dựng anh chị em con, để khích lệ nhau cùng trông chờ ngày phước hạnh sẽ đến.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top