Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017


Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017

E-xơ-ra 9:8-15
Nhen Lại Ơn Chúa

“Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (II Ti-mô-thê 1:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã nhắc lại những ơn nào của Chúa đã ban cho dân Ngài? Đáp lại, dân Chúa đã sống ra sao? Lòng vô ơn đưa dân Chúa ngày trước và chúng ta ngày nay đến cách sống như thế nào?

Ông E-xơ-ra đã mở đầu lời cầu nguyện bằng tâm trạng hết sức xấu hổ vì tội lỗi cao lớn tận trời (câu 6-7). Rồi ông tiếp tục quỳ gối khẩn thiết kêu cầu cùng Chúa. Trước hết, ông kể lại những ơn huệ lớn lao Chúa đã làm cho dân Ngài. Dù tổ tiên của họ phạm tội phải nhận hình phạt bị lưu đày nhưng Chúa cũng làm ơn để một số người còn sống sót trở về đất thánh, có một Đền Thờ để thờ phượng Chúa. Thật phước hạnh vì trong thân phận nô lệ của những người bị lưu đày, Chúa vẫn không từ bỏ dân Chúa, Ngài đã giục lòng các vua xứ Phe-rơ-sơ cho dân Chúa được hồi hương, ban cho họ có nơi cư trú trong đất thánh, cho phép xây dựng lại Đền Thờ cùng tu sửa những nơi đổ nát (câu 9). Khi nhìn lại, ông E-xơ-ra thấy ân huệ Chúa ban cho dân Ngài quá lớn lao không xiết kể, nhưng đáp lại, họ đã quên ơn Chúa, chẳng những không bày tỏ lòng biết ơn mà còn vi phạm và lìa bỏ điều răn Chúa, cưới gả với Dân Ngoại trong xứ! Tội phạm đó quá nặng khiến ông E-xơ-ra không dám cầu xin một ân huệ nào nữa mà chỉ biết than thở, “Bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, sau những điều này, chúng con sẽ nói làm sao?” (câu 10).

Sứ đồ Phao-lô thưa với Chúa rằng: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15). Trong cuộc sống, chúng ta đã nhận bao ơn phước từ Chúa, trong đó ơn cứu chuộc là ơn lớn nhất cứu cuộc đời chúng ta ra khỏi tội lỗi, ban cho chúng ta sự sống mới trong hiện tại, và bảo đảm cả tương lai trong cõi vĩnh hằng. Ngoài ra, chúng ta cũng còn được Chúa dùng anh chị em khác khích lệ, giúp đỡ chúng ta trong một số lãnh vực. Điều chúng ta học được ở đây là phải biết ơn, vì lòng vô ơn sẽ dẫn chúng ta đến tội lỗi. Khi quên ơn Chúa, chúng ta sẵn sàng vi phạm điều răn Ngài, sống sai Lời Chúa mà không sợ Chúa buồn lòng. Khi quên ơn người khác, chúng ta sẽ thất bại trong mối quan hệ với nhau, sống tham lam, đòi hỏi, chỉ muốn nhận lãnh chứ không ban cho. Hãy nhen lại ơn Chúa để nhớ ơn Chúa, rồi nhờ ơn Chúa mà sống vui lòng Ngài.

Bạn đã nhận những ơn nào từ Chúa? Bạn có nhận sự giúp đỡ từ anh chị em mình không? Bạn sống bày tỏ lòng biết ơn như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã dùng gương của các lãnh đạo và dân Chúa ngày xưa để cảnh tỉnh con. Xin cho con luôn nhen lại ơn Chúa để con sống biết ơn Ngài luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top