Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017


Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017

Lu-ca 16:19-31
Vì Sao Đến Đó?

“Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!”(câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Người giàu đã có những yêu cầu nào đối với ông Áp-ra-ham? Những yếu tố nào đã góp phần đưa người giàu đến nơi đau khổ trong âm phủ? Qua các câu trả lời của ông Áp-ra-ham, bạn học được gì về sự chết, số phận sau cái chết, lý do người giàu phải chịu đau khổ nơi âm phủ, và mối liên hệ giữa đức tin và cách sống mỗi ngày?

Căn cứ những yêu cầu của người giàu với ông Áp-ra-ham, chúng ta thấy rõ hơn về người này và những yếu tố góp phần đem ông vào số phận đau đớn sau khi chết.

Trong lời yêu cầu đầu tiên (câu 24), người giàu gọi ông Áp-ra-ham là “tổ.” Khi còn sống và cả sau khi chết, người giàu này vẫn tự hào và nương cậy vào dòng dõi của mình. Và yêu cầu đầu tiên của người giàu là xin nước để làm cho mát lưỡi vì quá khổ trong lửa. Đến giờ phút này, người giàu vẫn không nhận ra tội lỗi của mình, không ăn năn, và chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Người giàu cũng không thay đổi cái nhìn về ông La-xa-rơ. Đối với người giàu, ông La-xa-rơ là người ở giai cấp kém hơn, và nếu có người được sai đem nước cho ông thì đó là ông La-xa-rơ!

Tiếp đó, trong câu 27-28, người giàu yêu cầu ông Áp-ra-ham cho ông La-xa-rơ đến với những anh em của ông. Đó là lối suy nghĩ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình và gia đình mình chứ không hề nghĩ đến điều khác. Khi nhận được câu trả lời của ông Áp-ra-ham, người giàu vẫn không chấp nhận và thuận phục Lời Chúa, ông luôn kiêu ngạo cho rằng mình khôn ngoan và đúng (câu 30).

Có thể nói chính sự kiêu ngạo, chống nghịch Lời Chúa, và sự ích kỷ là yếu tố góp phần đưa người giàu vào âm phủ.

Đáp ứng với những yêu cầu của người giàu, ông Áp-ra-ham cho biết sự cứu rỗi không đến từ dòng dõi hay chủng tộc. Ông Áp-ra-ham gọi người giàu là “con” (câu 25), nghĩa là ông nhận biết người giàu là người Do Thái, nhưng sự đoán phạt sau khi chết không tùy thuộc vào dòng dõi mà vào cách sống lúc còn trên đất. Hơn nữa, chính việc vâng lời “Môi-se và các Đấng Tiên tri,” tức Kinh Thánh, là lý do chính quyết định số phận một người trong cõi vĩnh hằng (câu 29). Nguyên nhân trước mắt và dễ nhìn thấy khiến người giàu chịu đau khổ nơi âm phủ dường như là việc người này đã thờ ơ và không thương xót ông La-xa-rơ, nhưng thật ra đó là hệ quả của một đời sống không tin và không vâng theo sự bày tỏ của Lời Chúa. Chính việc không tin và thực hành Lời Chúa đã khiến người giàu sống thiếu tình thương; và cũng chính vì không tin và thực hành Lời Chúa đã khiến người giàu chịu đau khổ nơi âm phủ.

Thái độ và sự đáp ứng của bạn với Lời Chúa sẽ quyết định cách sống của bạn trong hiện tại và số phận của bạn trong cõi vĩnh hằng.

Lạy Chúa, xin giúp con khiêm nhường tiếp nhận và sống theo Lời Chúa là Lời đã trồng trong con và cứu được linh hồn con (Gia-cơ 1:21).

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top