Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017


Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2017

Phục Truyền 6:4-9
Lời Chúa cho Gia Đình

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dạy dỗ con cái, cha mẹ cần trang bị những gì? Cha mẹ cần dạy dỗ cho con cái điều gì? Bằng những phương cách nào? Lời Chúa giữ vai trò nào trong đời sống hằng ngày của bạn và gia đình bạn?

Phục Truyền 6:4-9 cho chúng ta một khuôn mẫu để gia đình được vững mạnh và trưởng thành trong Chúa. Đấng truyền dạy khuôn mẫu chính là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Cha mẹ cần nhận biết Chúa là ai để hết lòng kính mến và lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài (câu 5). Trước khi dạy Lời Chúa cho con cái, chính cha mẹ phải yêu mến Lời Chúa, phải để Lời Chúa thẩm thấu trong lòng mình bằng cách thường xuyên học hỏi và suy ngẫm. Cha mẹ có sâu nhiệm trong Lời Chúa thì mới có thể truyền đạt Lời Ngài cho con cái (câu 6). Ông Môi-se khuyên người Ít-ra-ên truyền đạt tất cả điều răn và luật lệ của Chúa cho con cái họ khi ngồi trong nhà, lúc ra ngoài đường, lúc ngủ, lúc thức (câu 7) – nghĩa là ở mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi khía cạnh của đời sống, chứ không chỉ giới hạn trong gia đình hay nhà thờ mới dạy Lời Chúa. “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa…” (câu 8-9) – ngày nay, có thể áp dụng bằng cách treo những câu gốc, dùng những thị cụ, những hình ảnh minh họa để nhắc nhở chính mình, gia đình, và con cháu mình khắc ghi Lời Chúa vào lòng.

Cha mẹ nào cũng yêu thương con, cũng đều muốn con mình được nên người và thành công trong cuộc sống. Dưỡng dục con cái là bổn phận của cha mẹ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm, chăm sóc cho con cái đầy đủ về đời sống vật chất, mà quên trách nhiệm quan trọng là giáo dục con cái về đời sống tâm linh. Lời Chúa khuyên các bậc cha mẹ Cơ Đốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Chúng ta không thể trưởng thành thuộc linh nếu không được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Chúng ta sẽ không thành công trong mọi công tác phục vụ Chúa, kể cả việc dạy dỗ hướng dẫn đời sống tâm linh của con cái mình, nếu chúng ta không có Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình.

Lời Chúa và mối tâm giao với Ngài có phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của bạn không? Chúa ở vị trí nào trong cuộc đời bạn?

Lạy Chúa, xin tha thứ sự yếu đuối của con vì con chưa để Lời Ngài ưu tiên trong cuộc sống. Xin giúp con ưu tiên học và suy ngẫm Lời Chúa để con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong Lời Ngài, và cũng để con có thể dạy dỗ con cháu con được lớn lên trong Lời Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top