Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2017


Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2017

I Cô-rinh-tô 1:4-9
Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa

“Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lý do gì để ông hằng tạ ơn Đức Chúa Trời? Bạn học được gì từ việc làm này của ông? Lý do nào khiến bạn luôn dâng lời tạ ơn Chúa?

Mặc dù mục đích của thư I Cô-rinh-tô được viết để sửa sai những vấn đề đang tồn đọng trong Hội Thánh, song không vì đó mà Sứ đồ Phao-lô không có lý do để dâng lời tạ ơn lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ông nêu ra đối tượng để ông “hằng… tạ ơn Đức Chúa Trời” là các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, và lý do để ông dâng lời tạ ơn Chúa là vì các tín hữu nhận được sự ban ơn từ Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô thường xưng các tín hữu ở các Hội Thánh là những “anh em.” Qua đó, ông muốn nhắn nhủ rằng, chính ông và các tín hữu dẫu xa cách về địa lý, song vẫn là những chi thể trong thân của Đấng Christ; và trong dòng máu của Ngài được trở nên anh chị em trong gia đình thuộc linh. Vì vậy, ông luôn quan tâm đến anh chị em tại các Hội Thánh, nên khi thấy anh chị em mình nhận được ơn ban từ Đức Chúa Trời thì lòng ông đầy sự vui mừng. Chữ “hằng”trong câu 4 cho biết Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời được lặp đi lặp lại cách thường xuyên chứ không phải chỉ diễn ra một lần, hoặc thỉnh thoảng mới diễn ra. Những điều ông cầu chúc cho các tín hữu trong câu 3, thì giờ đây ông thấy họ đã nhận được những sự ban cho thiêng liêng ấy nên ông vui mừng mà hằng chúc tụng Đức Chúa Trời.

Lời tạ ơn Chúa của Sứ đồ Phao-lô toát lên một vẻ đẹp của tình yêu thương anh chị em trong gia đình đức tin. Ông không vì thấy người khác nhận được sự ban cho của Chúa mà trở nên ghen tức, tranh cạnh với họ. Nhưng vì ông ý thức rằng họ là anh chị em của chính mình, nên ông vui mừng trong những điều tốt lành mà họ nhận được. Không chỉ riêng Sứ đồ Phao-lô, Lãnh tụ Môi-se, một đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời cũng đã vui mừng và ước ao toàn thể dân Chúa được Thần của Chúa ở cùng và nhận được ơn nói tiên tri như ông (Dân Số Ký 11:26-29). Thế nhưng nhiều khi trong gia đình của Đức Chúa Trời vẫn còn những lời nói thiếu gây dựng vì so đo, cạnh tranh nhau về những ơn ban cho thiêng liêng. Họ đã quên anh chị em mình và mình là chi thể của một thân mà Chúa là Đầu.

Anh chị em mình nhận lãnh được nhiều ơn ban cho của Chúa có phải là lý do để bạn dâng lên Ngài lời tạ ơn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con lòng yêu thương cùng sự quan tâm đến anh chị em trong gia đình đức tin, để con luôn vui mừng tạ ơn Chúa vì anh chị em con nhận được nhiều ơn ban cho từ Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top