Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017


Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017

Giăng 11:53-57
Lập Mưu Giết Chúa

“Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (câu 53).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc họp của Tòa Công Luận, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì? Tại sao họ quyết tâm lập mưu giết Chúa? Khi nào bạn có những hành động giống những người này?

Sau cuộc họp của Tòa Công Luận và nghe theo lời bàn của Thầy Thượng phẩm Cai-phe, “Các ngươi chẳng biết gì hết! Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất” (câu 49-50), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si bắt đầu lập mưu giết Chúa Giê-xu. Câu 54 cho biết Chúa không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa, nhưng Ngài đi trong vùng gần hoang mạc, đến thành Ép-ra-im và ở đó với môn đệ. Không phải vì Chúa sợ nhưng vì thì giờ chưa đến. Chúa luôn làm việc theo đúng chương trình và kế hoạch của Ngài. Chúa ở cùng, dạy dỗ, và khích lệ môn đệ để chuẩn bị cho những ngày tháng môn đệ phải chiến đấu một mình khi Chúa bị bắt và chịu chết, và cho sự phục vụ Chúa của họ trong tương lai. Trong lúc đó, kẻ thù của Chúa bàn nhau rằng, Chúa Giê-xu phải đến Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua theo quy định của luật pháp, nên họ lùng sục tìm bắt Ngài theo lệnh của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si.

Những người cầm cán cân công lý đưa ra lý do phải giết Chúa vì họ yêu nước, không muốn để cho cả dân tộc phải hư mất! Họ dùng chiêu bài vì dân vì nước để che giấu ý đồ đen tối của mình. Họ sợ mất quyền lợi, địa vị nếu cứ để cho mọi người tin theo Chúa. Họ không ngờ rằng khi quyết tâm loại trừ Đấng đem sự sống lại cho ông La-xa-rơ thì những ai không tin nhận Chúa sẽ bị hư mất. Họ ra lệnh truy lùng Chúa như một tội phạm mà không nhận ra chính họ mới là những tội nhân đang đi vào sự hư mất. Họ đánh mất sự sống vì lòng cứng cỏi của họ, chẳng những không tin mà còn tìm giết Đấng tuyên bố “Ta là sự sống lại và sự sống” (câu 25). Điều đáng nói là có nhiều người trong Đền Thờ, thay vì giữ lễ và hướng lòng về Đức Chúa Trời thì lại nghe theo lời của những thầy tế lễ và người Pha-ri-si mà truy tìm Chúa. Một người phạm tội sẽ nuôi dưỡng âm mưu đen tối trong lòng và luôn có khuynh hướng kéo theo nhiều người cùng phạm tội với mình. Ngày nay, cũng có thể chúng ta đến nhà thờ nhưng không thờ phượng Chúa mà để làm điều sai trái; miệng có thể nói điều tốt đẹp như vì Chúa, vì Hội Thánh… nhưng là để hại người khác. Nếu không tìm biết ý Chúa mà chạy theo con người cách mù quáng thì coi chừng, chúng ta sẽ đi vào con đường của những người lập mưu giết Chúa.

Bạn có đang phục vụ Chúa đúng nghĩa không?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài soi sáng tâm linh con để con không bước đi sai lạc nhưng có sự khôn ngoan thiên thượng để phục vụ Chúa và Hội Thánh đúng theo ý Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top