Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017


Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2017

E-xơ-ra 9:5-7
Tội Cao đến Tận Trời

“Ồ, Đức Chúa Trời tôi! Tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả tâm trạng và thái độ của ông E-xơ-ra (câu 5-7)? Điều này cho biết ông cảm thấy thế nào trước tội cưới gả với Dân Ngoại? Không ý thức tội làm cho dòng dõi thánh bị pha trộn là tội cao lớn tận trời sẽ đưa đến hậu quả nào?

Sau khi nghe về tội lỗi tày đình mà các thầy tế lễ, người Lê-vi, và dân chúng đã phạm, ông E-xơ-ra đau đớn, kinh hoảng, và ngồi như người thất thần cho đến giờ dâng của lễ buổi chiều. Sau đó ông đứng dậy vào Đền Thờ, quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Các câu 5-7 ghi lại những từ ngữ diễn tả tâm trạng và thái độ của ông E-xơ-ra trước tội lỗi của dân chúng: “Nơi khổ nhục,” “hổ ngươi,” “thẹn mặt.” Ông đã “quỳ gối,” “chẳng dám ngước mặt lên,” và ông thưa với Chúa rằng, “gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi,” “tội chúng tôi cao lớn tận trời,” “chúng tôi đã phạm tội nghiêm trọng vì cớ tội ác mình.”

Trước hết, chúng ta thấy ông E-xơ-ra không tách rời ông khỏi tội lỗi của dân Chúa nên trong lời cầu nguyện ông luôn dùng từ “chúng tôi.” Ông cầu nguyện cho chính ông cùng dân chúng chứ không phải chỉ cầu thay cho họ, vì dân chúng và ông là một thân thể thống nhất không tách rời; thứ hai, ông xem tội làm cho dòng dõi thánh bị pha trộn bởi việc cưới gả với Dân Ngoại là một tội cao đến tận trời; và thứ ba, ông vô cùng xấu hổ trước tội lỗi dân chúng đã phạm.

Mặc dù ông E-xơ-ra không phạm tội nhưng ông vẫn đứng chung với dân chúng; ông cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi phạm tội với Chúa. Còn những thầy tế lễ, người Lê-vi, và cả dân chúng lại trở nên vô cảm trước tội lỗi, vì chung quanh họ ai cũng lấy vợ ngoại bang như nhau nên họ coi việc cưới gả với Dân Ngoại là bình thường. Người phạm tội nhưng không biết xấu hổ sẽ luôn tìm cách ngụy biện cho sai phạm của mình, họ vẫn thực hiện những nghĩa vụ tôn giáo cách đầy đủ, bề ngoài làm ra vẻ thiêng liêng, tin kính nhưng nếp sống hoàn toàn cách xa Đức Chúa Trời. Có thể con người không phát hiện nhưng Chúa sẽ phán với họ rằng: “Hỡi kẻ giả hình, … dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:7-8). Nếu không nhận biết tội để cho dòng dõi thánh pha trộn là tội cao lớn tận trời thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng phạm phải như dân Chúa ngày trước.

Bạn có vô cảm trước việc cưới gả với người ngoại không?

Lạy Chúa, xin cho con biết để cho dòng dõi thánh pha trộn với Dân Ngoại là tội trọng trước mặt Chúa. Xin giúp con luôn cẩn trọng tìm cầu ý Chúa trong hôn nhân của con và con cháu con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top