Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017


Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2017

Rô-ma 7:1-6
Chết Để Được Tự Do

“Bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ cõi chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của một người mới tin Chúa được chết về điều gì và được tự do như thế nào? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng vai trò gì trong đời sống người mới tin Chúa? Bạn trải nghiệm được sự chết đối với tội lỗi và sự tự do trong Đấng Christ như thế nào?

Khi một người qua đời thì luật pháp không còn hiệu lực với người đó (câu 1). Sứ đồ Phao-lô đã dùng luật hôn nhân để minh họa cho mối liên hệ giữa một người tin Chúa với luật pháp (câu 2-3). Khi tiếp nhận Chúa, nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu mà chúng ta đồng chết với Chúa, nên không còn bị luật pháp cai trị nữa (câu 4). Chúng ta được tự do để sống trong ân sủng của Đấng Christ là Đấng đã sống lại từ cõi chết. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sống vô luật pháp nhưng chúng ta không còn bị luật pháp định tội vì đã thuộc về Đấng Christ là Đấng đã chịu chết thay tội cho chúng ta.

Khi một người chết đi đời sống cũ và bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, người đó sẽ không sống theo điều xác thịt ưa muốn nhưng mọi việc người làm là để kết quả cho Đức Chúa Trời. Người đó sẽ không để xác thịt lèo lái cuộc sống mình nhưng nhờ Chúa Thánh Linh là Đấng ngự vào đời sống người tin Chúa để giúp họ sống theo ý muốn Chúa và phục vụ Ngài cách mới mẻ (câu 6). Khi thuộc về Chúa, chúng ta phục vụ Ngài hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa cùng với tâm trí được đổi mới muốn làm vui lòng Chúa chứ không do luật pháp quy định hay ép buộc. Điều đó thể hiện rõ tình trạng “chết để được tự do” của một người được đổi mới trong Đấng Christ.

Ngày nay nhiều Cơ Đốc nhân vẫn không tìm thấy sự tự do trong Đấng Christ do họ vẫn cố gắng đưa ra những nguyên tắc cho cuộc sống mình, và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mình trở nên “thiêng liêng” hơn trước mặt Chúa. Tuy nhiên, những nỗ lực đó sẽ khiến họ mệt mỏi và thất vọng, trong khi chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa và sống trong mối liên hệ hằng ngày với Chúa, vâng theo điều Ngài phán dạy, thì sẽ trải nghiệm được sự tự do, phước hạnh trong Ngài.

Hãy để Chúa Thánh Linh làm chủ cuộc đời bạn, điều khiển tâm trí và tấm lòng bạn để hướng bạn chú tâm vào Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không theo công đức hay sự cố gắng riêng của bản thân mình. Từ đó, bạn sẽ được giải thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp mà được tự do phục vụ Chúa bằng tình yêu và trong tinh thần biết ơn Ngài.

Đời sống bạn có thật sự được tự do trong ân sủng Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng con đã chết với luật pháp và được tự do sống trong ân sủng Ngài ban để con phục vụ Chúa trong tinh thần mới mẻ và hết lòng hơn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top