Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017


Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017

Thi Thiên 1:1-6
Mọi Sự Đều Thịnh Vượng

“Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngày Mùng Một Tết, con cái Chúa thường chúc nhau điều gì? “Thịnh vượng” trong Thi Thiên 1 có nghĩa là gì? Thăm viếng nhau trong ngày Mùng Một, chúng ta khích lệ nhau điều gì để ai nấy sẽ được thịnh vượng, thành công trong cuộc sống theo Chúa?

Mùng Một Tết, đi đâu cũng nghe những lời chúc phước hạnh, giàu có, làm ăn phát tài phát lộc…, bởi đó là ước mơ của con người trong những ngày sống trên đất. Tuy nhiên, những lời chúc chỉ là phong tục tập quán của người Việt, gặp nhau thì cứ chúc theo thói quen, không cần biết cuộc đời của người chúc và người được chúc về sau sẽ thế nào. Trong Thi Thiên thứ nhất, trước giả đưa ra hình ảnh của hai hạng người và hai kết quả tương phản nhau. Và cuối câu 3, trước giả khẳng định rằng, mọi sự người công chính làm đều sẽ thịnh vượng.

Trước hết, từ “thịnh vượng” không phải là mỗi ngày tiền bạc cứ thêm lên, giàu có thêm lên, nhưng “thịnh vượng” ở đây có nghĩa là thành công trong mọi công việc. Điều kiện thứ nhất để thành công là dù chúng ta đang sống giữa thế gian nhưng phải sống phân rẽ với thế gian và tội lỗi (câu 1). Điều kiện thứ hai là phải vui vẻ suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm (câu 2). Kết quả của người sống như vậy là cuộc sống và mọi việc làm của người đều được đâm rễ trong Chúa khác nào một cây trồng gần dòng nước mát trong lành, luôn hút được những dưỡng chất thiêng liêng trong nguồn ân sủng của Đức Chúa Trời, để sản sinh ra bông trái Thánh Linh trong cuộc sống. Đó chính là một đời sống có hiệu quả và thành công trong mọi sự, vì người ấy làm gì cũng được Chúa Thánh Linh dẫn dắt trong từng công việc.

Mùng Một Tết, con cái Chúa không phải chúc nhau làm ăn phát tài, phát lộc như người đời, nhưng hòa cùng với niềm vui của dân tộc trong ngày đầu Xuân. Chúng ta thăm viếng, nhắc nhở, và khích lệ nhau sống theo Lời Chúa dạy, vui thích sống với Thánh Kinh từng ngày để mọi sự chúng ta làm trong cuộc sống đều được thịnh vượng, thành công, và mang lại nhiều kết quả cho Chúa cũng như cho anh chị em chúng ta. Dù hiện nay chúng ta đang có cuộc sống thế nào, nhưng khi sống theo Lời Chúa và vững tin nơi lời hứa của Ngài, “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường người ác rồi bị diệt vong” (câu 6), chúng ta sẽ luôn thỏa vui không những trong những ngày Tết mà niềm thỏa vui sẽ kéo dài trọn cuộc đời theo Chúa của mình.

Bạn chúc nhau điều gì cho anh chị em mình trong ngày đầu Xuân?

Trong ngày đầu Xuân, con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Con xin hứa với Chúa trong năm mới, con sẽ sống phân rẽ với thế gian và tội lỗi, cũng như luôn vui thích học Lời Chúa để con và gia đình con luôn được thịnh vượng trong cuộc sống.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top