Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017


Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017

I Cô-rinh-tô 1:3
Ân Sủng và Bình An (2)

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ đâu? Chân lý quan trọng nào được nhắc đến ở đây? Vì sao ân sủng và bình an được ban cho bởi Đức Chúa Trời và còn bởi Chúa Giê-xu Christ nữa?

Với cách chào thăm thông thường là cầu chúc bình an và sức khỏe cho người nhận thư, Sứ đồ Phao-lô thêm vào lời chào thăm của mình một yếu tố rất quan trọng đó là “ân sủng.” Ông muốn nhấn mạnh đến sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời, một sự ban cho không tùy thuộc vào người nhận lãnh có xứng đáng không. Đây cũng là những phước hạnh đích thực mà Sứ đồ Phao-lô mong muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận lãnh.

Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời cùng Chúa Giê-xu Christ. Trong chương trình cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngôi Hai đã giáng thế làm người, gánh lấy tội lỗi của nhân loại, chịu chết thay trên cây thập tự và Ngài đã sống lại khải hoàn. Chính từ đây, Ngài khơi nguồn ân sủng để con người tự do nhận lãnh mọi ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Duy chỉ trong Chúa Giê-xu Christ, con người mới nhận hưởng những món quà diệu kỳ từ ân sủng Ngài. Ngoài Chúa ra, con người không thể có được bất cứ phước hạnh thiêng liêng nào, vì tội lỗi đã ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ là nhịp cầu duy nhất đưa con người đến với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người (I Ti-mô-thê 2:5). Kinh Thánh còn cho biết mọi sự được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và căn nguyên dẫn đến sự hiện hữu của chúng ta cùng muôn vật chính là Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 8:6).

Chân lý này bày tỏ và đánh tan những tư tưởng lệch lạc về vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Có những người quá đề cao công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu, họ chỉ cầu nguyện với một mình Ngài, chỉ tuyên xưng Ngài là Chúa, và như thế họ đã xem nhẹ công tác của Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Hoặc có những người quá đề cao Chúa Thánh Linh mà xem nhẹ công tác của Chúa Giê-xu Christ, thậm chí xem Ngài chỉ ngang bằng với thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời. Cả hai tư tưởng này đều sai trật với chân lý trong Kinh Thánh. Lời Chúa dạy: “Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa” (I Giăng 2:23). Bạn đã nhận biết vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ, con được nhận lãnh mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời của Ngài ban cho. Xin cho con luôn được kinh nghiệm ân sủng và sự bình an trong Danh Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top