Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017


Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Giăng 11:38-44
Thoát Lốt Người Cũ

“Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải và khăn liệm trên người? Điều này cho bạn bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm gì để giúp nhau thoát lốt người cũ và sống đời mới cho Chúa?

Sau khi cầu nguyện với Cha, Chúa Giê-xu gọi lớn: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” Thật kinh ngạc, ông La-xa-rơ đi ra trong khi chân tay còn quấn vải liệm và mặt vẫn còn phủ khăn! Có lẽ trước phép lạ vô tiền khoáng hậu ấy, mọi người chỉ biết tròn xoe mắt nhìn một người khác nào xác chết loạng quạng bước ra từ phần mộ. Vì vậy, Chúa Giê-xu phán thêm: “Hãy mở cho người, và để người đi.” Vải liệm xác chết theo phong tục thời bấy giờ khiến cho ông La-xa-rơ không dễ dàng bước đi, vì vậy cần tháo bỏ ngay để ông có thể đi đứng bình thường. Chúa phục hồi sự sống cho ông La-xa-rơ sau bốn ngày, nhưng Chúa không tháo bỏ vải liệm trên người ông mà Ngài bảo mọi người làm việc đó cho ông. Giúp đỡ nhau là việc con người có thể làm nên Chúa muốn chúng ta phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Từ sự kiện ông La-xa-rơ được sống lại nhưng vẫn bị trói chặt trong vải liệm, cần tháo bỏ ngay, cho chúng ta bài học thuộc linh, ấy là Cơ Đốc nhân khi đã tin nhận Chúa Giê-xu thì được tái sinh trở thành người mới trong Chúa, vì vậy cần nhanh chóng tháo bỏ những trói buộc của con người cũ để tự do bước đi trong con người mới với Chúa. Chúng ta là những con dân Chúa đã được sống lại trong đời mới, Chúa muốn chúng ta phải giúp nhau từ bỏ nếp sống cũ còn vấn vương, tháo bỏ “vải liệm” của đời sống cũ, để ai nấy được mặc lấy người mới như Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô 4:22-24: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Trong gia đình, cha mẹ con cái hãy giúp nhau; trong Hội Thánh, mỗi người hãy quan tâm, giúp đỡ nhau để ai nấy được thoát lốt người cũ và trở thành người mới ích lợi cho Chúa.

Bạn đã thật sự thoát lốt người cũ chưa? Bạn cần giúp đỡ ai trong gia đình và trong Hội Thánh để họ được thoát lốt người cũ?

Tạ ơn Chúa đã cứu con từ chỗ chết mất trong tội lỗi và được sống trong đời mới với Chúa. Xin cho con quyết tâm thoát lốt người cũ, mặc lấy người mới, và biết quan tâm giúp đỡ gia đình và Hội Thánh để ai nấy sống đời mới cho Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top