Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016

Thi Thiên 96
Ca Ngợi Sự Giáng Thế của Vua Giê-xu

“Vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 96 kêu gọi điều gì? Lý do tại sao? Câu 13 báo hiệu sự đến và trị vì của ai? Chúng ta hòa lòng với Thi Thiên 96 thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay?

Thi Thiên 96 là một trong những bài thánh thi được sử dụng trong nghi thức lễ lên ngôi vua của người Ít-ra-ên thời xưa. Một trong những đặc điểm tiêu biểu của Thi Thiên này là kêu gọi mọi người hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va (câu 1-2), và sự kêu gọi này dường như là một mệnh lệnh phải thực hiện. Tiếp sau mệnh lệnh ấy, trước giả nêu ra chủ yếu hai lý do tại sao cần phải hát xướng cho Đức Giê-hô-va:

Thứ nhất, vì Đức Giê-hô-va là thần có thật không giống như những thần của Dân Ngoại đều là hình tượng (câu 5a); thứ hai, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của cả dân tộc Ít-ra-ên, Đấng đã tạo dựng nên các tầng trời, sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài (câu 5-6). Có thể nói, trải dài trong cả bài thi ca là mệnh lệnh cho muôn dân hãy hát ca ngợi Đức Giê-hô-va về những công việc vĩ đại Ngài đã làm, và quan trọng hơn hết là sự khẳng định về quyền cai trị của Đức Giê-hô-va (câu 10a). Ý nghĩa sâu xa của bài thi ca này còn là sự báo hiệu về sự đến và trị vì của một vì Vua không những tể trị người Ít-ra-ên, mà còn tể trị trên toàn thế giới. Vì Vua ấy sẽ lấy sự công bình mà xét đoán thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân (câu 13). Vì Vua ấy không ai khác chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự giáng thế và trị vì của Vua Giê-xu chính là lý do lớn để muôn dân, các tầng trời, biển và mọi vật trong biển, đồng ruộng và mọi vật ở trong đó phải ca ngợi, hát xướng, và rao truyền.

Mùa kỷ niệm Chúa giáng sinh lại đến, chúng ta có hòa lòng với Thi Thiên 96 để hát ca ngợi, tung hô, và đón mừng sự ra đời của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa không? Lòng chúng ta có sẵn sàng để rao truyền sự cứu rỗi của Vua Giê-xu và tường thuật những công việc lạ lùng Ngài đã làm? Ước ao rằng không ai trong chúng ta đón mừng sự ra đời của Vua Giê-xu trong tinh thần buồn chán, cũng không ai trong chúng ta vì quá bận rộn, đắm chìm trong những công việc dường như vì Chúa, đến nỗi không còn thì giờ chiêm nghiệm với tấm lòng hân hoan đón mừng sự giáng sinh của Vua Giê-xu. Mong rằng tinh thần ca ngợi Chúa của Thi Thiên 96 cũng là tinh thần của mỗi chúng ta để chuẩn bị tiếp đón Vua Giê-xu trong Mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh lần thứ 2016 này. Bạn chuẩn bị lòng mình như thế nào?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian tìm và cứu con. Xin cho con hòa lòng với Thi Thiên 96 để ca ngợi, đón mừng và rao truyền sự đến của Ngài cho mọi người.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top