Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016

Giê-rê-mi 2:27-28
Thần Tượng Cứu Được Chăng?

“Vậy nên, hãy nói cùng nhà Ít-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 14:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày hoạn nạn, người Ít-ra-ên đã kêu cầu ai? Tại sao họ không kêu cầu thần tượng của họ? Đức Chúa Trời trả lời họ thế nào? Bạn nghĩ mình có đang sống giống như người Ít-ra-ên không?

Nếu thật sự tượng gỗ là thần và tượng đá là đấng sinh thành người Ít-ra-ên như lời họ tuyên xưng, thì đúng ra khi gặp gian truân, họ phải chạy đến kêu cầu cùng những thần tượng gỗ, đá này. Nhưng không, khi gặp hoạn nạn, người Ít-ra-ên chạy đến với Đức Chúa Trời và nài xin Ngài giải cứu họ! Đức Chúa Trời phán với họ rằng trong xứ có bao nhiêu thành thì họ cũng thờ bấy nhiêu thần (câu 28c), vậy tại sao trong kỳ hoạn nạn không kêu cầu những vị thần đó giải cứu họ thoát khỏi những khó khăn, nguy khốn? Sự thật khi tuyển dân chạy đến cùng Đức Giê-hô-va và kêu cầu với Ngài, chứng tỏ họ biết rõ chỉ có Ngài mới có năng quyền giải cứu họ. Thế nhưng người Ít-ra-ên đã làm điều thật sự nghịch lý và chuốc lấy sự xấu hổ nhục nhã. Khi hanh thông, họ cương quyết quay lưng, bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, toàn tâm toàn ý thờ phượng tà thần. Chỉ trong ngày hoạn nạn, họ mới kêu cầu cùng Đức Chúa Trời! Dù vẫn ý thức được sự vô tri và hư không của thần tượng, nhưng chính sự ngu muội trong tâm trí làm mù mắt họ nên đã dẫn dắt dân Chúa phạm điều sai trật cùng Đức Chúa Trời. Người Ít-ra-ên đã thể hiện sự vui thích thể nào trong khi thờ hình tượng, thì giờ đây họ phải mang lấy sự xấu hổ nhục nhã như thế khi việc làm sai trái của họ bị vạch trần, và chính họ rơi vào sự hoạn nạn mà không thần tượng nào cứu được họ.

Có khi theo Chúa, chúng ta vẫn mải mê, vui thích tìm kiếm những điều không phải là Đức Chúa Trời. Lúc hanh thông, chúng ta quay lưng với Chúa, không quan tâm đến cảm nhận của Ngài và cũng chẳng màng đến những đến lời nhắc nhở, cảnh báo từ Lời Chúa. Lúc đó, chúng ta có nhiều lý do để ngụy biện cho việc làm của mình là đúng đắn. Song hãy coi chừng, khi những sự khó khăn xảy đến, lúc mà chúng ta có dùng những điều đã bôn ba để có được cũng không thể giúp gì cho chúng ta. Khi ấy, chúng ta mới chịu quay về và kêu cầu xin Chúa cứu lấy chúng ta! (câu 27). Câu trả lời của Chúa dành cho dân Ngài cũng sẽ dành cho chúng ta “Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn thì hãy chỗi dậy mà cứu!” (câu 28). Bạn có coi tiền bạc và thế lực con người là “thần tượng” để nương nhờ trong ngày hoạn nạn không?

Lạy Chúa, xin cho con ý thức mọi thần tượng chỉ là hư không để con luôn nương nhờ nơi Chúa và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top