Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016

Gióp 2:1-6
Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ hai, Đức Giê-hô-va phán về ông Gióp như thế nào? Sa-tan gièm pha ông Gióp lần thứ hai ra sao? Với ý đồ gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào?

Sa-tan đã thất bại hoàn toàn trong cuộc gièm pha ông Gióp lần đầu (1:9-11). Dù Sa-tan đã làm mất hết của cải và giết các con trai, con gái của ông Gióp, nhưng ông Gióp không hề “phạm thượng cùng Đức Chúa Trời” (1:22) mà vẫn đứng vững trong đức tin, thờ phượng và ca ngợi Ngài (1:21). Sa-tan ngoan cố không bỏ cuộc, nó quay lại ngôi Đức Chúa Trời để gièm pha ông Gióp một lần nữa. Giống như lần đầu (1:8), chính Chúa đã đề cập đến đầy tớ trọn vẹn và ngay thẳng của Ngài là ông Gióp; còn Sa-tan thì tìm cách buộc tội ông Gióp. Đây là cuộc chiến không chỉ giữa Sa-tan với ông Gióp, nhưng còn là cuộc chiến giữa Sa-tan với Đức Chúa Trời. Ngài đã bênh vực ông Gióp và biết rằng Sa-tan vô cớ làm hại con cái Ngài (câu 3). Chúa không hề bỏ rơi ông Gióp, Ngài biết đầy tớ Ngài sẽ không thua cuộc trong thử nghiệm này.

Sa-tan gièm pha ông Gióp lần thứ hai khi Chúa “đụng đến xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt” (câu 5). Do đã thất bại khi lấy hết của cải và con cái của ông Gióp, nên lần này Sa-tan tìm cách đụng đến cơ thể và sức khỏe của ông. Sa-tan nghĩ rằng ông Gióp có thể xây dựng lại gia đình và cơ đồ khi vẫn còn sức khỏe và năng lực. Nhưng nếu lấy đi sức khỏe là đưa ông đến đường cùng, không còn cách phục hồi nên chắc chắn ông sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời, phản bội và phỉ báng Ngài.

Dù xưa hay nay, Sa-tan vẫn luôn tấn công, gièm pha, cám dỗ con cái Chúa bằng mọi cách, với mục đích chia rẽ Cơ Đốc nhân với Chúa và kéo mọi người xa rời Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng ta phải nương cậy, vững tin vào Chúa vì Ngài luôn tranh chiến cho chúng ta. Và phải nhớ rằng Chúa có toàn quyền trên ma quỷ (câu 6). Ngài biết sự trung thành của ông Gióp và đức tin của ông Gióp đã khiến Sa-tan ngậm miệng. Chúa cũng muốn chúng ta sống vững vàng như ông Gióp.

Bạn có tin vào quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh và có chúc tụng Danh Ngài trọn đời sống bạn không?

Tạ ơn Chúa là Đấng luôn bảo vệ chăm sóc con. Xin cho con luôn tin Chúa là Đấng cao cả vô song tể trị toàn cõi vũ trụ này. Xin ban năng lực để con thắng mọi cám dỗ, thử thách từ ma quỷ.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top