Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016

sunflower

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016

 

E-xơ-ra 8:24-30
Vật Thánh – Người Thánh

 

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã làm điều gì trước khi khởi hành trở về Giê-ru-sa-lem? Bạn học được từ ông E-xơ-ra những gì qua việc làm này? Ngày nay ai là những người thánh của Chúa? Là người thánh, bạn phải có trách nhiệm gì?

 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực cho hành trình hồi hương, ông E-xơ-ra chọn mười hai người gồm những thầy tế lễ và người Lê-vi, giao cho họ các khí dụng trong Đền Thờ do Vua Ạt-ta-xét-xe trả lại, và vàng bạc từ nhiều nguồn dâng hiến, căn dặn họ phải cai quản cẩn thận và chịu trách nhiệm đem về Giê-ru-sa-lem giao lại đầy đủ vào kho Đền Thờ của Đức Giê-hô-va. Qua sự kiện này, chúng ta thấy: Thứ nhất, ông E-xơ-ra luôn khẳng định mọi việc làm của ông là do Chúa phù trợ, tuy nhiên không phải ông giao hết cho Chúa rồi không làm gì cả. Ông hiểu rất rõ phần của Chúa và phần của mình. Ông làm phần mình hết lòng và cẩn thận nhưng luôn đặt mình trong tay phù trợ của Chúa. Thứ hai, ông E-xơ-ra rất minh bạch và cẩn thận trong công tác cai quản tài vật của Chúa. Kiểm kê, cân, lập biên bản giao nhận đầy đủ lúc giao nhiệm vụ cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, cũng như lúc về đến và nhập kho của Đền Thờ. Thứ ba, ông E-xơ-ra giao vật thánh của Chúa cho những người thánh theo đúng lời dạy trong Luật Pháp Đức Chúa Trời. Vật thánh là những vật được biệt riêng ra cho mục đích thờ phượng Đức Chúa Trời. Vật thánh phải được giao cho người thánh, là người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để phục vụ Ngài.

 

Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:12 dạy: “Vậy anh em là người chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài.” Mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa Giê-xu đều trở nên người thánh của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn lựa chúng ta để biệt riêng ra thánh cho Ngài. Vì vậy, Chúa cũng giao cho chúng ta làm quản gia để quản trị những vật thánh và người thánh của Ngài. Chúng ta đang có Hội Thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng, tôn vinh và rao truyền Danh Chúa. Chúng ta đang có các thánh đồ chung quanh chúng ta để cùng nhau chung tay gây dựng và phát triển Nước Chúa. Chúng ta đang quản trị những tài vật thánh của Chúa là gia đình, tiền bạc Chúa giao để phục vụ Ngài… Hãy noi gương ông E-xơ-ra, hết lòng phục vụ và tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa; trong mọi công việc hãy quản trị những vật thánh Chúa giao cách minh bạch, công khai, và có trách nhiệm. Trên hết mọi sự, chính chúng ta phải nên thánh mỗi ngày để xứng đáng nhận lãnh những vật thánh Chúa giao.

 

Bạn đang quản trị và sử dụng những vật thánh và người thánh Chúa giao như thế nào?

 

Tạ ơn Chúa đã yêu con, chọn con làm người thánh rất yêu dấu của Ngài. Xin cho con sống nên thánh mỗi ngày và góp phần quản trị và sử dụng những gì Chúa giao hữu hiệu để gây dựng và phát triển Nước Chúa.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 2.

 

 

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

 

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top