Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016

E-xơ-ra 8:21-23
Tay Chúa Phù Trợ

“Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những người nào lìa bỏ Ngài” (câu 22b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông E-xơ-ra hổ thẹn không xin vua cho toán quân và kỵ binh bảo vệ đoàn người hồi hương? Trước khi lên đường, ông đã kêu gọi con dân Chúa làm gì? Kết quả ra sao? Ông E-xơ-ra cho bạn bí quyết nào để lãnh đạo thành công?

Khi được phép dẫn đoàn dân trở về Giê-ru-sa-lem trong chuyến hồi hương lần thứ hai, E-xơ-ra 7:6b chép: “Vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin.” Thế nhưng Thầy Tế lễ E-xơ-ra không lợi dụng đặc ân này và cũng không nương tựa nơi thế lực của con người, nên ông đã nói với vua rằng: “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những người nào lìa bỏ Ngài.” Vì vậy, ông cảm thấy hổ thẹn nếu xin vua cho một toán quân và kỵ binh để bảo vệ đoàn người hồi hương. Giờ đây, chuẩn bị lên đường, trước mặt là một đoạn đường cam go dài gần 1500 cây số với biết bao bất trắc không lường được, ông E-xơ-ra đã kêu gọi mọi người thực hiện ba điều: Kiêng ăn, hạ mình xuống trước mặt Chúa, và cầu xin Chúa chỉ con đường chính đáng để mọi người và tài sản được an toàn (câu 21). Ông E-xơ-ra và đoàn dân đã không thất vọng, Chúa đã nhậm lời cho đoàn người về đến Giê-ru-sa-lem bình an (câu 23).

Lời Chúa trong Châm Ngôn 3:5-6 dạy: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Ông E-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn người hồi hương đặt đức tin mình đúng theo Lời Chúa. Ông kêu gọi đoàn dân tin cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi con người, nơi chính mình hay các thế lực khác. Thật vậy, chúng ta thấy mặc dù ông E-xơ-ra là người tài giỏi, có kiến thức và năng lực nhưng suốt sách E-xơ-ra có 6 lần ghi rằng “Tay của Đức Chúa Trời phù trợ” (7:6, 9, 28; 8:18, 31) chứng tỏ ông không khoe khoang và nương cậy khả năng của mình, nhưng ông luôn hạ mình tìm cầu sự phù trợ của Chúa. Ông E-xơ-ra đã để lại gương người lãnh đạo thành công là người tin cậy Chúa và giúp người khác cùng tin cậy Chúa như mình. Khi sống tin cậy Chúa, Ngài sẽ phù trợ và sử dụng những kiến thức, khả năng của mình để phục vụ Chúa. Ngược lại, người lãnh đạo khoe khoang kiến thức và nương cậy vào năng lực mình thì sẽ thất bại vì không được “tay của Đức Chúa Trời phù trợ.”

Bạn đang lãnh đạo gia đình, nhóm nhỏ, và Hội Thánh Chúa như thế nào? Tay Chúa có phù trợ trên chức vụ của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con không khoe khoang, kiêu ngạo về kiến thức, năng lực của mình nhưng biết hạ mình, cầu xin sự phù trợ của Chúa để con có thể hướng dẫn gia đình con, nhóm nhỏ, và Hội Thánh luôn hết lòng tin cậy Chúa trong mọi sự.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top