Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016

E-xơ-ra 8:15-20
Quên Mục Đích Sống

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phát hiện điều gì khi hạ trại và kiểm tra đoàn người hồi hương? Ông giải quyết vấn đề thế nào? Nguyên nhân nào khiến không có người Lê-vi trong lần hồi hương thứ hai? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Trước khi lên đường, ông E-xơ-ra ra lệnh hạ trại gần bên bờ sông để kiểm tra đoàn người hồi hương. Khi kiểm tra, ông phát hiện không một người Lê-vi nào cùng trở về Giê-ru-sa-lem. Trong chuyến hồi hương lần thứ nhất dưới sự lãnh đạo của ông Xô-rô-ba-bên thì trong gần 5000 thầy tế lễ, cũng chỉ có 74 người Lê-vi tình nguyện trở về mà thôi (E-xơ-ra 2:36-40). Ông E-xơ-ra triệu tập các trưởng tộc cùng các giáo sư lại và phái họ đến gặp nhà lãnh đạo Y-đô, yêu cầu tìm và đem đến cho ông những người phục vụ Đền Thờ. Nhờ Chúa phù trợ, họ đã tìm được ông Sê-rê-bia cùng các con và anh em ông gồm 18 người; gia đình bà con của hai ông Ha-sa-bia và Ê-sai gồm 20 người, và 220 người Nê-thi-nim là những người phục dịch trong Đền Thờ.

Chi phái Lê-vi là chi phái được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để phục vụ trong Đền Tạm (Dân Số Ký 1:47-54). Chúa biệt riêng người Lê-vi ra thánh để họ thuộc về Ngài và phục sự Ngài trong hội mạc (Dân Số Ký 8). Suốt 70 năm bị lưu đày, dân Chúa không có Đền Thờ nên người Lê-vi không còn làm nhiệm vụ của mình nữa. Năm tháng trôi qua, thế hệ này đến thế hệ khác, người Lê-vi quen dần với việc không phục vụ trong Đền Thờ, có thể họ dần quên mục đích sống Đức Chúa Trời đặt để trên cuộc đời họ, vì vậy lần hồi hương này không người nào tình nguyện trở về. Một hành động sai trật nhưng cứ tiếp diễn trong cuộc sống sẽ trở nên quen thuộc, không thấy đó là sai nữa. Một người bỏ qua sự nhóm lại, không đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, lâu ngày sẽ thấy việc đó bình thường không cắn rứt lương tâm. Một người vì lý do nào đó rút lui không phục vụ Chúa, dần dần sẽ trở thành một tín nhân đứng bên lề Hội Thánh, không thấy mình sai… Ông E-xơ-ra đã nêu gương cho những người lãnh đạo và mỗi chúng ta ngày nay là cần phải nhìn biết thực trạng của anh chị em mình, quan tâm chăm sóc, kêu gọi, khích lệ, để giúp cho lòng nhiệt thành với Chúa của những người quên mục đích sống được nóng cháy phục vụ Chúa. Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta để trung tín giúp lẫn nhau. Hãy hết lòng phục vụ và giúp nhau trong ơn Chúa cho, Ngài sẽ phù trợ chúng ta.

Bạn thấy tình trạng của mình giống Thầy Tế lễ E-xơ-ra hay giống những người Lê-vi?

Cảm tạ Chúa đã dùng bài học nhắc nhở con xét lại tình trạng thuộc linh của mình; xin giúp con thấy và sống đúng mục đích Chúa đặt để con trong gia đình và Hội Thánh.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top