Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016

Gióp 1:13-22
Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách nào xảy ra với ông Gióp? Thái độ khi bị thử thách của ông ra sao? Bạn học được điều gì từ những thử thách của ông Gióp?

Ông Gióp không hề biết cuộc đối thoại của Đức Giê-hô-va và Sa-tan và đương nhiên ông không biết việc Chúa cấm không cho Sa-tan tra tay trên ông. Cụm từ “một ngày kia” nghĩa là một thời gian không xác định, không báo trước. Thử thách xảy ra thình lình khi gia đình ông đang sống vui vẻ, hạnh phúc, và bình an,“khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu.”

Thử thách không những xảy đến thình lình nhưng còn xảy đến dồn dập, liên tiếp. Khi người này còn đang nói thì người khác chạy đến báo tin dữ tiếp theo. Sự thử thách không giảm đi, mà tăng dần; từ sự mất mát của cải, đầy tớ bị giết, đến cả bảy con trai, ba con gái của ông đều bị chết. Tại họa đến từ thiên tai như “lửa từ trời” hay “gió từ phía kia sa mạc” (câu 16, 18) và cũng đến từ con người là người Sê-ba, người Canh-đê (câu 15, 17). Nỗi bất hạnh và đau đớn của ông Gióp khủng khiếp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

Tuy nhiên, Sa-tan đã hoàn toàn sai vì thử thách lớn chừng nào thì đức tin của ông Gióp vững chắc chừng nấy. Ông bày tỏ thái độ hết sức hạ mình trước mặt Chúa, “chỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, sấp mình xuống đất mà thờ lạy.” Ông nhận biết rõ thân phận mình do Đức Chúa Trời tạo dựng, “trần truồng sinh ra, trần truồng mà về.” Hơn thế nữa, ông biết rằng Chúa là Đấng Tối Cao có quyền tể trị trên toàn vũ trụ, của cải, và ngay cả sinh mạng của ông và gia đình. Vì vậy, trong cơn đau khổ tột cùng, ông vẫn có thể thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời, ông không hề phạm tội cùng Ngài. Sự vững vàng đức tin của ông Gióp đã góp phần vào việc của thiên đàng mà ông không hề biết. Qua thái độ của ông, Sa-tan nhận biết mình nhận định sai về Chúa và con dân Ngài.

Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng phải đương đầu với nhiều thử thách với nhiều mức độ khác nhau bất cứ lúc nào. Chúa luôn có mục đích khi thử thách con dân Chúa. Một trong những mục đích đó là giúp chúng ta trưởng thành và vững vàng trong niềm tin nơi Chúa. Ông Gia-cơ viết: “Hãy xem sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn vì biết… để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4). Ông Gióp đã vượt qua thử thách và giữ vững đức tin. Chúa cũng đang xem lòng trung thành của chúng ta đối với Ngài. Đừng sợ, Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao luôn đồng hành với chúng ta. Điều đầu tiên bạn làm khi gặp thử thách là gì?

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin rằng Chúa là Đấng Tối Cao đang tể trị vũ trụ và chính đời sống con để trong mọi thử thách con được đứng vững và không phạm tội cùng Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top