Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016

I Cô-rinh-tô 1:1-2
Hội Thánh của Đức Chúa Trời

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô? Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì khi viết “Hội Thánh của Đức Chúa Trời?” Chúng ta được nhắc nhở điều gì khi biết Hội Thánh là của Đức Chúa Trời?

Công Vụ 18:1-18 cho biết Sứ đồ Phao-lô đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thế nhưng ông không bao giờ coi Hội Thánh là của mình mà ông viết “gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô.” Lời khẳng định này có một giá trị nhất định trong những vấn đề ông sẽ bàn đến trong thư. Mục đích của ông là muốn đánh tan những tư tưởng bè phái đang gây sóng gió trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Những đối tượng này không hiểu rằng tất cả những gì Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đang có đều thuộc Đức Chúa Trời và họ là chi thể trong thân Đấng Christ. Vì thế, họ tạo lập bè phái, ủng hộ người này, chống lại người khác gây rối reng trong Hội Thánh của Chúa.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong I Cô-rinh-tô 3:9-15 rằng Đức Chúa Trời thiết lập Hội Thánh và Đấng Christ là nền của Hội Thánh. Ngài đã thành lập Hội Thánh nhân ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2), Ngài chuộc mua Hội Thánh bằng chính máu mình (Công Vụ 20:28), và Ngài đang kiện toàn Hội Thánh mỗi ngày để ai nấy được tăng trưởng đức tin, lớn mạnh trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:11-16). Tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu được liên kết với nhau nhằm mục đích phục vụ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nỗ lực dự phần gây dựng và phát triển Hội Thánh. Để thực thi tốt các mục đích đó, Hội Thánh cần có tổ chức, nhưng tổ chức không sở hữu Hội Thánh mà là Đức Chúa Trời. Không ai được quyền làm chủ và chi phối Hội Thánh theo ý riêng mình.

Đáng buồn là ngày nay vẫn còn có người muốn mình trở nên trung tâm của mọi sự chú ý nên dùng nhiều chiêu thức lôi kéo bè phái để tạo quyền lực chi phối trong Hội Thánh, muốn Hội Thánh làm theo ý mình. Ngược lại, cũng có người bi quan trước những tiêu cực trong tổ chức Hội Thánh. Họ bất mãn với lãnh đạo, với các nhân sự trong Hội Thánh…, đã vội lìa bỏ Hội Thánh của Chúa và đánh mất đức tin. Những hành động đó nói lên rằng chúng ta đang xem Hội Thánh là của một cá nhân nào đó chứ không phải của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta nhớ Hội Thánh là của Chúa, để vững tin vào quyền tể trị của Ngài trong mọi biến cố xảy ra trong Hội Thánh.

Khi học biết Hội Thánh là của Đức Chúa Trời, bạn sống và góp phần với Hội Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, Đấng đã thiết lập và là chủ của Hội Thánh! Xin cho con ý thức đúng về Hội Thánh để có thái độ và hành động đúng đắn để góp phần gây dựng Hội Thánh của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 69.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top