Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016

Giăng 21:15-17
Yêu Chúa và Phục Vụ Hội Thánh

“Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ xảy ra trong hoàn cảnh nào? Tại sao Chúa không giao thẳng sứ mệnh chăn bầy cho ông Phi-e-rơ mà lại hỏi ông về tình yêu? Bạn áp dụng gì về sự tương quan giữa yêu Chúa và phục vụ Hội Thánh của Ngài?

Trong bài này chúng ta chỉ tập trung học về sự liên hệ giữa tình yêu Chúa và việc phục vụ Hội Thánh. Phân đoạn này nằm trong bối cảnh Chúa Giê-xu đã phục sinh và trước khi Ngài thăng thiên. Ngài đã hiện ra nhiều lần cho các môn đệ, bao gồm việc gặp riêng ông Phi-e-rơ (I Cô-rinh-tô 15:5). Ông Phi-e-rơ cùng bảy môn đệ khác đang đánh cá tại hồ Ga-li-lê (câu 2-3). Chúa đã chuẩn bị sẵn buổi ăn sáng và mời họ dùng bữa với Ngài. Sau khi ăn xong Chúa nói chuyện riêng với ông Phi-e-rơ.

Chúa hỏi ông Phi-e-rơ ba lần không với ý trách móc ông ba lần chối bỏ Ngài (Giăng 18:17, 25, 27) nhưng với ý Ngài đã tha thứ sau khi ông đã ăn năn (Ma-thi-ơ 26:75). Ngài nhấn mạnh đến ba lần vào nhiệm vụ Chúa giao cho ông. Mục đích của Chúa là ủy thác ông Phi-e-rơ vào chức vụ chăn bầy nhưng Chúa lại hỏi ông Phi-e-rơ về tình yêu của ông đối với Ngài, vì động cơ quan trọng nhất để phục vụ trong Hội Thánh của Chúa phải là yêu chính Ngài chứ không phải chỉ vì bổn phận, trách nhiệm, dù điều này là tốt và cần thiết. Hai lần đầu Chúa dùng từ “agape” là tình yêu dấn thân, hy sinh. Nhưng cả ba lần ông Phi-e-rơ đều dùng từ “phileo” là tình yêu nghiêng về cảm xúc. Thật ra hai từ này được dùng thay đổi nhau trong Kinh Thánh, thí dụ tình yêu của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con trong Giăng 3:35 là “agape,” và trong Giăng 5:20 là “phileo.” Nhưng trong phân đoạn này cả ba lần ông Phi-e-rơ không dám dùng từ “agape,” tình yêu cao cả hy sinh mà dùng từ “phileo,” tình yêu thuộc cảm xúc giữa những người thân. Lần thứ ba, Chúa mới dùng từ “phileo” như ông Phi-e-rơ. Ông Phi-e-rơ đã từng mạnh mẽ tuyên bố rằng mình yêu Chúa hơn các môn đệ khác yêu Ngài (Ma-thi-ơ 26:33) nên câu hỏi thứ nhất của Chúa khiến ông Phi-e-rơ xét lại mức độ tình yêu của ông đối với Ngài. Nhưng tại sao Chúa không hỏi ông Phi-e-rơ có yêu Hội Thánh, là đối tượng mà ông sẽ phục vụ, mà lại hỏi rằng ông có yêu Ngài không? Điểm mấu chốt là tình yêu đặt vào Chúa sẽ bền vững vì Chúa là Đấng toàn thiện, toàn năng, thành tín, là Đấng không hề thay đổi. Dĩ nhiên người chăn bầy phải yêu bầy chiên, nhưng nếu lấy tình yêu Hội Thánh làm nền tảng cho sự phục vụ, có những lúc chúng ta bị thất vọng, nản lòng khi gặp chính những người mình chăm sóc chống đối, quấy phá, như trường hợp của ông Môi-se (Dân Số Ký 11:4-15).

Vậy điều kiện quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi nơi những người phục vụ Ngài trong bất cứ lãnh vực nào là đặt tình yêu đối với Ngài lên hàng đầu, trên cả tình yêu với những người mình phục vụ, trên cả sự đam mê công việc (Ma-thi-ơ 22:37-38).

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con rằng yêu Chúa phải là động cơ quan trọng nhất khiến con phục vụ Hội Thánh Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 68.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top